List św. Jakuba

List św. Jakuba zaliczany jest do tzw. listów powszechnych Nowego Testamentu. Za autora uważa się Jakuba Młodszego, syna Alfeusza, który był krewnym Jezusa i stał na czele Kościoła jerozolimskiego. Poniósł śmierć męczeńską w 62 r. Trudności sprawiają próby datacji Listu, który mógł zostać napisany zarówno przed soborem w Jerozolimie 49/50 r., jak i o wiele później.

Św. Jakub był Żydem i jego list odzwierciedla semicki sposób myślenia, kiedy mówi o moralności czy zasadach życia. W oryginale jednak list został napisany w języku greckim, a o jego poprawność i styl zadbał najprawdopodobniej sekretarz Autora.

List dopiero w połowie IV wieku został uznany za natchniony i tym samym również uznany za księgę Nowego Testamentu, co zostało zatwierdzone na Soborze Trydenckim. Ze względu na pogląd, że wiara bez uczynków jest martwa, List św. Jakuba był krytykowany przez Marcina Lutra, który nazwał go „słomianym listem”, jednak znalazł się on w jego przekładzie Biblii.

List św. Jakuba to przede wszystkim zbiór pouczeń moralnych i praktycznych, bez wyraźnego wykładu prawd teologicznych.

W 1 rozdziale Jakub apeluje, żeby ludzie, którym brak mądrości, prosili o nią Boga, gdyż Bóg chętnie obdarowuje

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
okej nikt nie pytał
Dawid Struczyński • 2021-10-23 17:37:30
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46