Najważniejsze postacie Nowego Testamentu

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich.

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef.

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i...

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”.

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny,...

 • Św. Szczepan

  Św. Szczepan był pierwszym męczennikiem (Protomartyr) w chrześcijaństwie. Jego greckie imię Stephanos wskazuje, że nie był Żydem, ale nawróconym hellenistą. Został wybrany do grona Siedmiu, których zadaniem była posługa ubogim i wdowom w...

 • Faryzeusze i saduceusze

  Faryzeusze („oddzieleni”) byli żydowskim stronnictwem religijno-politycznym; w opracowaniach można się spotkać z określeniem ich jako sekty religijnej. Wyłonili się za panowania Jana Hyrkana, czyli ok. 135-104 przed Chr.

 • Św. Elżbieta

  Św. Elżbieta była matką Jana Chrzciciela i żoną Zachariasza. Pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona. Samo imię Elżbieta wywodzi się od hebrajskiego słowa eliszebeth i oznacza „Bóg mą przysięgą”.

 • Archanioł Gabriel

  Postać Archanioła Gabriela występuje imiennie tylko w dwóch księgach Pisma Świętego: w Księdze Daniela oraz w Ewangelii św. Łukasza.

 • Archanioł Michał

  Archanioł Michał w tradycji chrześcijańskiej jest uważany za najważniejszego spośród aniołów. Jego imię (hebr. Mika'el) znaczy Któż jak Bóg.

 • Herod Wielki

  Herod I Wielki żył ok. 73-4 r. p.n.e. Był królem Judei od 37 r. p.n.e., nie był jednak Żydem z pochodzenia; tytuł „króla żydowskiego” został mu nadany przez Rzymian. Wymordował członków żydowskiej rodziny Machabeuszy, aby...

 • Maria Magdalena

  Św. Maria Magdalena pochodziła z Magdali nad Jeziorem Galilejskim. Jej imię pojawia się na kartach Nowego Testamentu kilkukrotnie; we wszystkich Ewangeliach. Jest wymieniana wśród kobiet, które towarzyszyły Jezusowi i usługiwały mu (Mt 27,55;...

 • Łazarz

  Św. Łazarz mieszkał razem ze swoimi siostrami, Marią i Martą, w Betanii (miejscowość ok. 3km od Jerozolimy). Jego postać pojawia się w Nowym Testamencie dwukrotnie; tylko w Ewangelii św. Jana.

 • Poncjusz Piłat

  Poncjusz Piłat (czyli Piłat z Pontu) był namiestnikiem/prefektem rzymskim w Judei. Czasami nazywany jest także prokuratorem. Swoje rządy sprawował w latach 26-36 po Chr. Rezydował w Cezarei, w Jerozolimie bywał okazjonalnie.  Uczestniczył w...

 • Jan Chrzciciel

  Św. Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jego narodziny zwiastował archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz okadzał ołtarz świątynny (Łk 1, 8-17).

 • Inne postacie Nowego Testamentu

  Barabasz, Trzej Królowie, Akwila i Pryscylla

Autor:
Komentarze (4)
Wynik działania 1 + 1 =
rama lamaici
2020-11-09 08:14:24
ale nie ma tu wszystkich
rama lamaici
2020-11-09 08:13:27
Jest wmiarw ok
ks. Gromniak
2020-09-27 18:59:00
polecam
kicia xd
2018-09-10 14:30:37
łłłaaałłł(xx)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42