Archanioł Michał

Archanioł Michał w tradycji chrześcijańskiej jest uważany za najważniejszego spośród aniołów. Jego imię (hebr. Mika'el) znaczy Któż jak Bóg.

Tradycja podaje, że kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił innych aniołów do buntu wobec Pana, Michał jako pierwszy wystąpił przeciwko Lucyferowi z okrzykiem „Któż jak Bóg!”. Misja Michała jest zatem od początku misją przeciwko szatanowi. Jest wzywany w czasie egzorcyzmów (Egzorcyzm do św. Michała Archanioła). W Apokalipsie św. Jana zostaje ukazany jako przywódca stworzeń niebiańskich: I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem (Ap 12,7), przy czym smok symbolizuje w tym fragmencie szatana. Z kolei Św. Juda podaje, że archanioł Michał miał się spierać z diabłem o ciało Mojżesza (Jud 1,9).

Kult Michała Archanioła sięga początków chrześcijaństwa. W Księdze Daniela jest tytułowany „wielkim księciem” (Dn 10,13; 12,1) oraz opiekunem narodu wybranego (Dn 12,1). Ponieważ Kościół uznaje się za następcę Izraela, stąd św. Michał jest również opiekunem całego Kościoła katolickiego. Został zaliczony w poczet świętych.

Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, ale również łaski i miłosierdzia, gdyż wstawia

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
????
wqqwwq • 2021-05-12 16:10:40
XDDDDD
MAtrix • 2021-05-12 09:37:40
dasdasd
asdasdas • 2021-05-12 09:28:05
skrrrt pyrrra skrryyyt bumm yumumu skrrra skryyttrr
skrrrrt • 2021-05-12 09:22:52
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49