Św. Elżbieta

Św. Elżbieta była matką Jana Chrzciciela i żoną Zachariasza. Pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona. Samo imię Elżbieta wywodzi się od hebrajskiego słowa eliszebeth i oznacza „Bóg mą przysięgą”.

Według Ewangelii św. Łukasza Elżbieta była osobą cnotliwą i wierną Bogu; przestrzegała wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Niemniej uchodziła za bezpłodną, nie miała dziecka, a była już kobietą w starszym wieku. W takich niesprzyjających okolicznościach, ale równocześnie zgodnie z zapowiedzią anioła Gabriela (Łk 1,8-20), zaszła w ciążę. Jej historia przedstawiona została w Ewangelii w kontekście zwiastowania Maryi, której była kuzynką.

Anioł Gabriel, powołując się na przykład św. Elżbiety, mówi Maryi:

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (Łk 1,37)

Maryja odwiedziła Elżbietę, kiedy ta była w szóstym miesiącu ciąży. Wówczas Elżbieta natchniona Duchem Świętym wypowiedziała słowa:

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie .Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1, 42-45)

Wydarzenie to nazywa się nawiedzeniem św. Elżbiety i stanowi jedną z tajemnic radosnych różańca.

Kult Elżbiety był i jest słabo rozwinięty. Tradycja nic nie wspomina o jej relikwiach. W ikonografii pojawia się przede wszystkim w cyklach poświęconych swojemu synowi, Janowi Chrzcicielowi. Rzadko występuje osobno, jako odrębna postać.

W Kościele katolickim św. Elżbieta wspominana jest wraz ze swoim mężem św. Zachariaszem 5 listopada.

Patronat

Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych.

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19