Herod Wielki

Herod I Wielki żył ok. 73-4 r. p.n.e. Był królem Judei od 37 r. p.n.e., nie był jednak Żydem z pochodzenia; tytuł „króla żydowskiego” został mu nadany przez Rzymian. Wymordował członków żydowskiej rodziny Machabeuszy, aby zdobyć tron. W czasie swojego panowania wiele środków finansowych przeznaczył na Świątynię Jerozolimską, rozbudował również samą Jerozolimę i upiększył pałacami, zakładał nowe miasta np. Cezareę, budował także fortyfikacje. Był równocześnie despotą, ograniczył prawa sanhedrynu oraz zniósł dożywotność urzędu arcykapłańskiego. Kazał zgładzić część swojej rodziny, gdyż chorobliwie bał się spisku i utraty władzy.

Jego postać pojawia się w Nowym Testamencie w kontekście rzezi niemowląt. Kiedy Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu o narodzinach nowego „króla jerozolimskiego” poczuł zagrożenie i wydał rozkaz zamordowania wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia na terenie królestwa judzkiego. Wówczas anioł Pański ostrzegł Józefa przed planami Heroda i nakazał uciekać  Świętej Rodzinie do Egiptu (Mt 2,13-15). Dopiero po śmierci króla Józef, Maryja i mały Jezus wrócili do Izraela i osiedlili się w Nazarecie. Należy podkreślić, że owa rzeź nie jest uznawana za fakt historyczny, gdyż jedyna wzmianka na jej temat znajduje się w Ewangelii Mateusza. O masowym mordzie niemowląt nie wspomina żadne inne pismo Nowego Testamentu ani żaden apokryf.

Po śmierci Heroda królestwo zostało podzielone między jego synów: Archelausa, Antypasa i Filipa. Herod Antypas był władcą, który skazał na ścięcie Jana Chrzciciela (Mt 14, 1-12). 

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43