Łazarz

Św. Łazarz mieszkał razem ze swoimi siostrami, Marią i Martą, w Betanii (miejscowość ok. 3km od Jerozolimy). Jego postać pojawia się w Nowym Testamencie dwukrotnie; tylko w Ewangelii św. Jana.

Ewangelista przytacza historię wskrzeszenia Łazarza przez Jezusa (J 11,1-44) oraz wspomina wizytę Pana w domu Łazarza na uczcie przed Jego wjazdem do Jerozolimy (J 12, 1-11). Te dwa wydarzenia pokazują, że Chrystus darzył rodzinę z Betanii swoją przyjaźnią, co zresztą wyraźnie podkreśla św. Jan: A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza (J 11,5). Ponadto Łazarz jest jednym człowiekiem, nad którym Jezus zapłakał (J 11,25).

Niewiele wiadomo o działalności Łazarza po Zesłaniu Ducha Świętego. Tradycja wschodnia głosi, że Łazarz udał się na Cypr i tam, w mieście Kition, został biskupem. Z kolei według średniowiecznej legendy całe święte rodzeństwo zostało skazane na wygnanie. Mieli przybyć do Marsylii, gdzie Łazarz objął urząd biskupa.

W ikonografii Łazarz ukazywany jest przede wszystkim w scenie wskrzeszenia oraz na uczcie w Betanii.

Świętego Łazarza, biskupa, wspomina się w Kościele katolickim 17 grudnia.

Patronat

Św. Łazarz jest patronem rzeźników, grabarzy, trędowatych i żebraków oraz Zakonu Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy (Lazaryci).

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24