Archanioł Gabriel

Postać Archanioła Gabriela występuje imiennie tylko w dwóch księgach Pisma Świętego: w Księdze Daniela oraz w Ewangelii św. Łukasza.

W Księdze Daniela Gabriel pełni rolę tłumacza wizji prorockich – najpierw wyjaśnia Danielowi wizję barana i kozła, a następnie objaśnia przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat (Dn 8, 15-26; 9, 21-27) .

Z kolei w Ewangelii św. Łukasza Archanioł występuje jako posłaniec Boży zapowiadający narodziny Jana Chrzciciela, a później zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Jezusa Chrystusa (Łk 1,5-38).

Archanioł Gabriel jest także identyfikowany z aniołem Pańskim, który ukazuje się w snach św. Józefowi (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20), dlatego Tradycja mówi o nim jako o stróżu Świętej Rodziny.

W Kościele katolickim św. Gabriel jest wspominany 29 września, razem z Archaniołem Michałem oraz Archaniołem Rafałem. Przed reformą 1969 r. każdy z nich miał swoje własne, odrębne święto. Święto Archanioła Gabriela przypadało wówczas na 24 marca, czyli dzień przed uroczystością Zwiastowania.

Warto zaznaczyć, że wspomnienie Gabriela w liturgii pojawiło się stosunkowo późno, bo w X wieku, a jego obchody miały charakter lokalny. Dopiero w XX wieku, za pontyfikatu Benedykta

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39