Jan Chrzciciel

Św. Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jego narodziny zwiastował archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz okadzał ołtarz świątynny (Łk 1, 8-17). Urodził się sześć miesięcy przed Jezusem, prawdopodobnie w miejscowości Ain Karim (ok. 7 km. od Jerozolimy). Jego imię Jan („Bóg jest łaskawy”) zostało mu nadane zgodnie z poleceniem anioła. Po obrzezaniu syna Zachariasz wyśpiewał kantyk, który wszedł do liturgii Kościoła i jest częścią porannej modlitwy, czyli Jutrzni.

O dzieciństwie Jana Chrzciciela niewiele wiadomo. Św. Łukasz w swojej Ewangelii ogranicza się do wzmianki: Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu (Łk 1, 80). Prawdopodobnie żył jako pustelnik, podejrzewa się, że miał kontakty z esseńczykami z Qumram nad Morzem Martwym.

Po ukończeniu 30 roku życia Jan rozpoczął działalność nad rzeką Jordan, a do jego uczniów należeli m.in. Jan, Andrzej, Szymon i Jakub, którzy później zostali wybrani przez Jezusa do grona Dwunastu. Jan głosił zbliżające się Królestw Boże oraz konieczność pokuty i wewnętrznego przeobrażenia narodu wybranego. Znakiem owej pokuty miał być chrzest, którego udzielał. Jan stał się znany w całej Judei:

Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. (Mk 1,5)

Zaczęto nawet podejrzewać, że Jan Chrzciciel jest zapowiadanym Mesjaszem. On jednak stanowczo zaprzeczył:

Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. (Mt 3, 11)

Kiedy Jezus przybył nad Jordan, Jan ochrzcił Go na Jego prośbę. To właśnie Jan Chrzciciel nadał Chrystusowi tytuł Baranek Boży i rozpoznając w Nim Syna Bożego, głosił:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. (J 1, 29. 36)

Święty Jan Chrzciciel określany jest jako bezpośredni poprzednik Pana; jego działalność miała przygotować Jezusowi drogę i zapoczątkować Ewangelię (Łk 16, 16). Jest uważany za ostatniego z proroków; nazywany „Prorokiem Najwyższego” (Łk 1,76). Sam Jezus wystawił Janowi świadectwo, mówiąc:

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. (Mt 11, 9-11)

Władca Galilei, Herod II Antypas (syn Heroda Wielkiego), zainteresował się działalnością Jana. Kiedy spotkał się z nim, Jan wytknął mu wprost cudzołóstwo: Nie wolno ci mieć żony twego brata (M k 6, 18). Rozwścieczyło to Heroda i kazał Jana aresztować. Następnie w czasie uczty, będąc pod wpływem alkoholu, zobowiązał się dać swojej bratanicy Salome cokolwiek sobie zażyczy. Salome, po naradzie ze swoją matką i równocześnie żoną brata Heroda - Herodiadą, zażądała głowy Jana. W ten sposób Jan Chrzciciel został skazany na śmierć i stracił życie.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko/młodzieniec albo jako asceta, ubrany w skórę zwierzęcą. Jego atrybutami są: baranek (u stóp, z kielichem, na księdze itd.) i krzyż. Na wschodzie bywa ukazywany ze skrzydłami.

Święto Jana Chrzciciela obchodzone jest w Kościele katolickim 24 czerwca (dzień narodzin Jana). Jego śmierć wspomina się z kolei 29 sierpnia.

Patronat

Święty Jan Chrzciciel jest patronem wielu państw m.in. Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Węgier oraz miast: Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Niemnem, Neapolu, Wiednia, Kolonii, Lyonu, Lipska, Wrocławia (oraz archidiecezji wrocławskiej).

Poza tym jest również patronem zakonu joannitów, mnichów, dziewic, kowali, krawców, architektów, pasterzy i stad, kominiarzy, abstynentów, wychowawców, tkaczy, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem w czasie gradobicia.

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19