Inne postacie Nowego Testamentu

Barabasz

Barabasz był przestępcą, być może przywódcą spisku przeciw Rzymianom, gdyż w Ewangelii św. Mateusza został określony jako „znaczny więzień”.

Według Ewangelii Św. Łukasza Barabasz był odpowiedzialny za rozruch postały w mieście i za zabójstwo (Łk 23,19).

Przed świętem Paschy Żydzi mieli możliwość ułaskawić jednego z więźniów. Piłat dał im wybór – mogli uwolnić Jezusa lub Barabasza. Tłum wybrał Barabasza (Mt 27,15-21). W ten sposób Chrystus został odrzucony przez swój naród i skazany na ukrzyżowanie.

Zdarzenie to zostało opowiedziane we wszystkich Ewangeliach. Św. Mateusz dodaje, że Piłat miał po decyzji ludu dokonać symbolicznego gestu obmycia rąk i wypowiedzieć słowa: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz (Mt 27,24).

Trzej królowie

Trzej Królowie, nazywani także Mędrcami ze Wschodu bądź Magami, to postacie biblijne pojawiające się wyłącznie w Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12). Należy przy tym jednak zaznaczyć, że sam Mateusz nie używa określenia „królowie”. Tradycja, że Magowie byli królami powstała na kanwie proroctwa Psalmu 72 (Ps 72,15).

Ewangelista również nie określa liczby Mędrców. W II i III w. malowidła w katakumbach przedstawiały dwóch,

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39