Św. Łukasz

Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Co więcej, nigdy Jezusa osobiście nie spotkał i nie był Apostołem, niemniej jest autorem zarówno jednej z Ewangelii (Ewangelia św. Łukasza), jak i Dziejów Apostolskich.

Święty Łukasz był lekarzem, człowiekiem wykształconym i doskonale posługującym się językiem greckim. Został przyjacielem i towarzyszem podróży św. Pawła. Do Apostoła dołączył ok. 50 r. w Troadzie w czasie pierwszej wyprawy misyjnej, ale towarzyszył mu tylko do Filippi, gdzie pozostał, aby pomagać w nauczaniu Tymoteuszowi.

W 58 r., w czasie trzeciej podróży św. Pawła, Łukasz ponownie przyłączył się do niego i nie opuścił już do końca dni. Pozostał przy jego boku zarówno w czasie dwuletniego więzienia w Cezarei, jak i podczas dwukrotnej niewoli w Rzymie.

Losy św. Łukasza po męczeńskiej śmierci św. Pawła (czyli po 67 r.) są nieznane. Powstało wiele legend dotyczących jego późniejszej działalności. Jedna ze wzmianek, wydająca się być najbardziej prawdopodobną, mówi o śmierci Łukasza w wieku 84 lat w Boecji (Grecja).

Wspomnienie świętego Łukasza Ewangelisty jest obchodzone w Kościele katolickim 18 października.

Atrybutami św. Łukasza w ikonografii są: wół, zwój bądź księga, paleta malarska (według jednej z legend był malarzem ikon Matki Boskiej), przyrządy lekarskie, skalpel.

Patronat

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii, miasta Achai, Padwy, lekarzy i służby zdrowia, notariuszy, malarzy, rzeźbiarzy, rzeźników, złotników.

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Szczepan

  Św. Szczepan był pierwszym męczennikiem (Protomartyr) w chrześcijaństwie. Jego greckie imię Stephanos wskazuje, że nie był Żydem, ale nawróconym hellenistą. Został wybrany do grona Siedmiu, których zadaniem była posługa ubogim i wdowom w Kościele w Jerozolimie (Dz 6,1-7). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12