Maria Magdalena

Św. Maria Magdalena pochodziła z Magdali nad Jeziorem Galilejskim. Jej imię pojawia się na kartach Nowego Testamentu kilkukrotnie; we wszystkich Ewangeliach. Jest wymieniana wśród kobiet, które towarzyszyły Jezusowi i usługiwały mu (Mt 27,55; Łk 8,2). Według Ewangelii św. Marka i św. Łukasza Chrystus wcześniej wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2).

Maria Magdalena była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz pogrzebu. Wszyscy Ewangeliści są zgodni, że to ona odkryła pusty grób. Św. Jan pisze, że Maria Magdalena wtedy była sama (J 20, 1), pozostali wspominają, że towarzyszyły jej inne kobiety.  Maria Magdalena jest również jedną z pierwszych osób (u św. Jana pierwszą), które spotykają zmartwychwstałego Pana (Mt 28,9-10;Mk 16,9;J 20,14-17):

Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"».  Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział». (J 20,17-18)

Wzmianka o tym, że Maria Magdalena informuje Apostołów o zmartwychwstaniu Jezusa pojawia się we wszystkich Ewangeliach (Mt 28,8; Mk 16,10; Łk 24,10; J 20, 18). Na tej podstawie w IX w. kronikarz  Rabanus Maurus nadał jej tytuł Apostołki Apostołów, a w Kościele wschodnim Maria Magdalena jest czczona jako Święta Równa Apostołom.

W VI w. papież Grzegorz I Wielki utożsamił Marię Magdalenę z postacią jawnogrzesznicy, o której nawróceniu wspomina św. Łukasz (Łk 7,36-50), a także z siostrą Łazarza, Marią z Betanii (J 11,2). Obecnie bibliści nie identyfikują już Marii Magdaleny z siostrą Łazarza, a Kościół ustanowił dla nich dwa osobne dni wspomnienia.

Inaczej sprawa wygląda z utożsamieniem Marii Magdaleny z jawnogrzesznicą. Taki obraz przetrwał bowiem do dziś, zarówno w liturgii, ikonografii, jak i w powszechnym mniemaniu, chociaż nie ma żadnych dowodów, które potwierdzałyby tezę Grzegorza I Wielkiego.

Kult Marii Magdaleny jest wciąż żywy w Kościele, zarówno zachodnim, jak i wschodnim. Jej wspomnienie katolicy obchodzą 22 lipca. Relikwie św. Marii Magdaleny znajdują się w Vezelay (Francja).

W ikonografii atrybutami Marii Magdaleny są: krucyfiks, księga, instrumenty muzyczne, naczynie z olejkiem, kadzielnica, czaszka, włosienica, zwierciadło oraz gałązka palmowa. Najczęściej jest przedstawiana w długiej szacie z zakrytymi włosami, natomiast w malarstwie barokowym ukazywano ją bez odzieży bądź półnago.

Do postaci Marii Magdaleny nawiązuje jedna z ewangelii apokryficznych – Ewangelia Marii Magdaleny. Autor przedstawia dialog Jezusa z uczniami oraz opisuje objawienie, które Maria Magdalena otrzymała od Jezusa po Jego śmierci, a następnie konflikt niewiasty z Piotrem, który nie wierzy, że Chrystus ukazał się kobiecie. Widoczne w dziele są wpływy gnostyckie.  Datowana jest na III w. po Chr. W obecnie znanej i powszechnie tłumaczonej wersji brakuje kilku rozdziałów.

Patronat

Św. Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych, ale również Prowansji, Neapolu, Marsylii i Sycylii. Patronuje także fryzjerom, kobieto, ogrodnikom, studentom, więźniom, pokutującym, sprzedawcom wina oraz osobom kuszonym.

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Maryja - Matka Boska

  Maryja/Maria pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Jej rodzicami (zgodnie z apokryfem Protoewangelia Jakuba) byli Joachim i Anna, którzy zostali w Kościele wyniesieni do godności świętych. Mężem Maryi był Józef. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53