List do Efezjan

List do Efezjan jest listem autorstwa św. Pawła. Sama nazwa listu jest jednak nazwą umowną, gdyż pismo nie zawiera żadnych zwrotów, z których można byłoby wnioskować, że jego adresatami są członkowie Kościoła w Efezie. Przypuszcza się, że był to list okrężny, przeznaczony do czytania w gminach chrześcijańskich w Azji Mniejszej. Niektórzy badacze uznają to pismo za zaginiony List do Laodecyjczyków.

List jest datowany na lata 61-63 po Chr., czyli na okres uwięzienia św. Pawła w Rzymie.

List do Efezjan jest dojrzałą refleksją Apostoła nad misterium Chrystusa w Kościele. Św. Paweł posługuje się metaforą Chrystusa jako Głowy oraz Kościoła jako Ciała:

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. (Ef 1,22-23)

Św. Paweł podkreśla, że Bóg obdarza błogosławieństwem ludzi przez zesłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To dzięki Jezusowi człowiek staje się przybranym dzieckiem Bożym, dzięki Jego odkupieniu grzechów przez krew na krzyżu:

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. (Ef 1,7)

Tylko w Chrystusie może dojść do zjednoczenia

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
ADMIN
2016-02-05 09:48:04
@Magda - to, oczywiście, racja. W dalszej części tekstu pojawia się św. Paweł, więc autor musiał się po prostu zagapić. Dziękujemy za zwrócenie uwagi.
Magda
2016-01-11 08:37:21
List do Efezjan jest autorstwa-św.Pawła!!!!!!!!!!!!!!1a nie Piotra:(
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01