1 List św. Jana

1 List św. Jana jest najdłuższym z trzech listów Nowego Testamentu, których autorstwo przypisuje się św. Janowi Apostołowi. Powstał w Efezie pod koniec I w. Nie ma on sam w sobie formy listu – adresat pozostaje nieokreślony, brakuje również pozdrowień na początku i na końcu pisma oraz imienia samego autora. Niemniej za autorstwem św. Jana przemawia fakt, że tematyka listu jest bardzo podobna do tematyki czwartej Ewangelii. Podobieństwo zachodzi także w stylu pełnym paralel i antytez; oba pisma są również utworami poetyckimi.

Autor określa sam siebie w prologu jako naocznego świadka życia i nauki Jezusa Chrystusa:

Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. (1 J, 1,3)

Przypuszcza się, że 1 List św. Jana był listem okrężnym, adresowanym do gmin w Azji Mniejszej. Jest zbiorem pouczeń oraz ostrzeżeń przed fałszywymi apostołami. Nie stanowi jednakże zwartego wykładu teologicznego.

Św. Jan naucza, że Bóg jest światłością (1 J 1,5) i chrześcijanie są wezwani do życia w światłości. Przez światłość rozumie on prawdę religijną i dobro moralne.

Tych, którzy żyją w światłości, ofiara Jezusa oczyszcza z każdego grzechu (1J 1,7-10). Jan równocześnie podkreśla, że wszyscy ludzie mają w sobie grzech, a ktoś kto myśli, że jest go pozbawiony, oszukuje sam siebie. Trzeba jednak unikać grzechu i należy zachowywać przykazania.

Jan duży nacisk kładzie na przykazanie wzajemnej miłości. Zachęca swych czytelników do miłowania się nawzajem. Bowiem Bóg jest miłością, a każdy, kto nienawidzi swego brata, nie może faktycznie kochać Boga:

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. (1 J 2,10-11)

Św. Jan ostrzega przed nauczycielami fałszu. Mówi o „antychryście”, ale u niego pod tym pojęciem skrywa się ogół głosicieli błędnych nauk i odstępców, a nie konkretna osoba. Herezje przedstawiały wówczas odmienne poglądy co do Bóstwa i Wcielenia Chrystusa np. Kerynt nauczał, że Jezus był tylko człowiekiem, na którego dopiero w czasie chrztu zstąpił z nieba Chrystus i pozostał w Nim do czasu męki. Św. Jan polemizuje z nim:

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. (1 J 5,6)

Fałszywi apostołowie szerzyli obok błędów chrystologicznych błędy moralne. Jednak św. Jan naucza, że Ci którzy są napełnieni Duchem Świętym, posiadają wewnętrzne namaszczenie i zdolność rozróżnienia tego, co pochodzi Boga, a co nie pochodzi od Niego ( 1 J 2,27).

Św. Jan przestrzega również przed światem, gdyż świat niesie ze sobą pożądliwość ciała, oczu i pychę. Chrześcijanie według nauki Apostoła nie są z tego świata: My jesteśmy z Boga (1 J 4,6).

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
Łukasz
2019-11-13 21:19:50
Świetna analiza.
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23