Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

1 List św. Jana

1 List św. Jana jest najdłuższym z trzech listów Nowego Testamentu, których autorstwo przypisuje się św. Janowi Apostołowi. Powstał w Efezie pod koniec I w. Nie ma on sam w sobie formy listu – adresat pozostaje nieokreślony, brakuje również pozdrowień na początku i na końcu pisma oraz imienia samego autora. Niemniej za autorstwem św. Jana przemawia fakt, że tematyka listu jest bardzo podobna do tematyki czwartej Ewangelii. Podobieństwo zachodzi także w stylu pełnym paralel i antytez; oba pisma są również utworami poetyckimi.

Autor określa sam siebie w prologu jako naocznego świadka życia i nauki Jezusa Chrystusa:

Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. (1 J, 1,3)

Przypuszcza się, że 1 List św. Jana był listem okrężnym, adresowanym do gmin w Azji Mniejszej. Jest zbiorem pouczeń oraz ostrzeżeń przed fałszywymi apostołami. Nie stanowi jednakże zwartego wykładu teologicznego.

Św. Jan naucza, że Bóg jest światłością (1 J 1,5) i chrześcijanie są wezwani do życia w światłości. Przez światłość rozumie on prawdę religijną i dobro moralne.

Tych, którzy

Zobacz również

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc szczególny...

  Więcej
 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych konstrukcji składniowo-le...

  Więcej
 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa Chrystusa. Znalaz...

  Więcej
 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji Janowej nie znajduje...

  Więcej
 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Łukasz
2019-11-13 21:19:50
Świetna analiza.
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11