Scjentyzm - definicja, przedstawiciele, opis

Scjentyzm to pogląd filozoficzny głoszący, że jedynie nauki przyrodniczne dostarczają pełną i prawdziwą wiedzę o rzeczywistości. Scjentyzm rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku. Poniżej znajdziesz więcej informacji

Scjentyzm - co to?

Scjentyzm to nurt filozoficzny, który, chociaż narodził się już w oświeceniu (za jego twórcę uważa się Davida Hume'a - brytyjskiego filozofa, historyka i pisarza), największe znaczenie zyskał w czasach pozytywizmu. Jego istotą było przekonanie, iż tylko nauki przyrodnicze (oparte na odpowiednich metodach) są w stanie dać należytą wiedzę o otaczającym człowieka świecie. Pogląd ten ściśle łączył się z odrzuceniem jakiejkolwiek metafizyki, której w żaden sposób nie dało się potwierdzić naukowymi metodami. 

Krótki opis scjentyzmu 

Scjentyzm to pogląd, który zupełnie zrewolucjonizował dotychczasowy światopogląd. Przede wszystkim znacznie osłabił znaczenie religii, teologii i mistyki. Przyczynił się także do zmian w hierarchii moralnej. Na jego kanwie wyrosło pojęcie utylitaryzmu - przekonania uznającego za moralne takie postępowanie, jakie przynosi największą korzyść (jednostce i społeczeństwu), pomagając w rozwoju i przyśpieszając proces ewolucji (termin ten także narodził się dzięki scjentyzmowi). Zaczęto uważać, iż społeczeństwa nie istnieją przypadkowo, lecz podlegają stałemu działaniu postępu, przechodząc od faz niższych do faz wyższych, co stanowi etap dążenia do doskonałości.
    
Zwolennicy scjentyzmu postawili naukę na pierwszym miejscu wśród wartości respektowanych przez ludzkość. Zgodnie z ich poglądami cała wiedza musiała dać się potwierdzić przez eksperyment lub obserwację, w przeciwnym wypadku była mało wartościowa lub zupełnie pozbawiona sensu. Przyczyniło się to do sformułowania zasad agnostycyzmu - prądu myślowego przeciwnego gnostycyzmowi, który dopuszczał możliwość zdobywania wiedzy dzięki objawieniom.

Przedstawiciele scjentyzmu   

Za najważniejszych przedstawicieli scjentyzmu uznaje się dzisiaj niemal wszystkich wielkich myślicieli pozytywizmu. Największy wpływ na rozwój tego poglądu mieli: wspomniany wcześniej David Hume oraz August Comte (francuski filozof, twórca filozofii pozytywnej). Kolejnymi jego zwolennikami byli m. in. Hipolit Taine (autor metody naukowej służącej do badania sztuki - np. literatury), John Stuart Mill (gorący orędownik utylitaryzmu), Herbert Spencer (twórca koncepcji organicyzmu, gorący zwolennik ewolucjonizmu).

Polecamy również:

 • August Comte - biografia, poglądy, dzieła

  August Comte przyszedł na świat 19 stycznia 1798 r. w Montpellier. Po zakończeniu edukacji w szkole średniej  Lycée Joffre uczęszczał na uniwersytet w mieście, w którym się urodził. Następnym etapem jego nauki była elitarna politechnika w Palaiseau pod Paryżem (École Polytechnique),... Więcej »

 • John Stuart Mill - biografia, poglądy, dzieła

  John Stuart Mill przyszedł na świat 20 maja 1806 r. w Londynie. Już od dziecka wychowywał się w myśl nowoczesnych prądów myślowych – jego ojciec, James Mill, był olbrzymim zwolennikiem utylitaryzmu (a także, obok Benthama, jednym z twórców tej doktryny), zgodnie z którą pragnął... Więcej »

 • Henry Spencer - biografia, poglądy, dzieła

  Herbert Spencer przyszedł na świat w angielskim mieście Derby dnia 27 kwietnia 1820 r. Jego ojciec – George Spencer – opuścił kościół metodystów na rzecz Religijnego Towarzystwa Przyjaciół (zwanego także kwakrami). Było to zgromadzenie pacyfistyczne i kładące wielki nacisk na... Więcej »

 • Hipolit Taine - biografia, poglądy, dzieła

  Hipolit Taine przyszedł na świat 21 kwietnia 1828 r. we francuskiej miejscowości Vouziers. Uczęszczał on do szkoły z internatem, zajęcia odbywały się w College Bourbon. Już jako trzynastolatek Taine odznaczał się on niesamowitymi zdolnościami, co przyniosło mu wiele nagród (zarówno w przedmiotach... Więcej »

 • Utylitaryzm - definicja, rodzaje, opis

  Utylitaryzm to koncepcja etyczna, która narodziła się w osiemnastowiecznej Anglii. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa „utilitas” oznaczającego pożytek, korzyść. Pogląd ten narodził się dzięki Jeremy’emu Benthamowi (1748 – 1832), a jego wielkim zwolennikiem i propagatorem był... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
Ala Kułak
2018-11-20 09:48:38
pozdro
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43