Literatura renesansu w Europie - cechy, nurty, twórcy - strona 3

świata i siebie, niemal stoicki spokój wobec zawirowań losu, powściągliwość idąca w parze z tematyką osobistą.

Linqua vulgaris

Z jednej strony popularne stały się studia języków klasycznych: łaciny, greki, hebrajskiego, z drugiej zaś – zaczęto tworzyć literaturę w językach narodowych, tzw. linqua vulgaris. Każdy wykształcony człowiek powinien był znać języki starożytne, by móc czytać oryginalne teksty. Jednak twórcy renesansowi zdawali sobie sprawę, jakie znaczenie ma rozwój języka narodowego. W tym czasie kształtują się pierwsze ortografie i alfabety. Większość twórców, szczególnie w pierwszym okresie epoki, pisała w dwóch językach, np. Petrarca, Boccaccio, Kochanowski.

Najważniejsi twórcy renesansu

Renesansowe idee najwcześniej pojawiły się we Włoszech za sprawą takich twórców jak Petrarka czy Boccaccio. „Sonety do Laury”, napisane w języku włoskim, są cyklem w całości poświęconym miłości, zarówno tej zmysłowej, jak i uduchowionej i religijnej. Nowością jest brak moralizowania, podejście poety jest raczej egzystencjalne. Podobnie w „Dekameronie” Boccaccia – miłość stanowi wartość samą w sobie.

Twórcy dramatyczni na ogół starali się naśladować antycznych mistrzów. Rewolucją w teatrze

Polecamy również:

 • Michel de Montaigne – biografia, twórczość

  Francuski pisarz i filozof urodzony 28 lutego 1533 roku. Był nie tylko myślicielem, ale brał również udział w życiu politycznym i społecznym – w latach 1557-1570 był radcą parlamentu w Bordeaux, a w latach 80. sprawował tam urząd burmistrza Więcej »

 • François Rabelais – biografia, książki

  Był francuskim pisarzem zajmującym się satyrą, ale również lekarzem i duchownym. Był wszechstronnie uzdolnionym i wykształconym humanistą. W historii zasłynął jako autor jednej publikacji: Gargantua i Pantarguel. Więcej »

 • Światopogląd i filozofia renesansu - przedstawiciele i charakterystyka

  Renesansowy światopogląd kształtował się pod wpływem antycznych idei. Fascynacja starożytną filozofią, sztuką, literaturą zmieniała oblicze Europy. Jako sprzeciw wobec średniowiecznego uniwersalizmu wyrasta renesansowy indywidualizm. Katolicka i łacińskojęzyczna Europa zaczyna się wewnętrznie różnicować.... Więcej »

 • Reformacja - najważniejsze informacje

  Za oficjalny początek reformacji przyjmuje się wystąpienie Marcina Lutra, w którym przedstawił 95 tez przeciwko nadużyciom w Kościele katolickim. Jednak chęci i dążenia do odnowienia chrześcijaństwa pojawiały się już wcześniej. Podobne cele stawiał sobie Jan Hus w XV wieku. Więcej »

 • Kultura renesansu - charakterystyka (rozwój szkolnictwa w renesansie, języki narodowe)

  Kultura renesansu kształtowała się pod wpływem antycznych wzorców. Rzesze humanistów studiowały starożytne teksty: Cycerona, Wergiliusza, Arystotelesa, Platona. Filozofia i literatura formowały nowy światopogląd. Sztuka antyczna stała dla człowieka renesansu nauczycielką piękna. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Victoria
2017-04-04 17:21:54
a ja wszystko rozumiem ten tekst jest tak zrozumiały że nic nikt nie zrozumie ! takie ledwo 2/10
Ostatnio komentowane
jd
tak • 2021-09-26 18:53:47
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23