Chanson de geste - definicja, cechy, przykłady

Chansons de geste, czyli z języka starofrancuskiego „pieśni o czynie” (w języku łacińskim utwory takie określano jako gesta), to gatunek literatury średniowiecznej, który narodził się na terenach dzisiejszej Francji. Dzieła tego typu opowiadały o wspaniałych dokonaniach historycznych oraz legendarnych bohaterów.

Chansons de geste zazwyczaj miały formę poematów epickich. Pisane były najczęściej dziesięciozgłoskowcem, chociaż często stosowano także 8- oraz 12-zgłoskowiec. Wersy tworzyły strofy – tzw. laissy – jednostki liczące od 7 do 35 wersów. W obrębie takiej strofy pojawiały się rymy pełne lub asonansy (stosowanie podobnych samogłosek).

Dokładna data powstania chansons de geste jest trudna do określenia. Najprawdopodobniej było to w okresie między XI a XII stuleciem. Istnieje jednak wiele przypuszczeń, że dzieła tego typu tworzono już wcześniej, nie były one jednak spisywane. Tworzeniem pieśni o czynie zajmowali się głównie wędrowni poeci, którzy następnie śpiewali je przy akompaniamencie lutni na zamkach książęcych. Na północy Francji działali truwerzy, którzy posługiwali się językiem starofrancuskim. W południowych częściach kraju komponowali swoje pieśni trubadurzy posługujący się

Polecamy również:

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

 • Hagiografia - definicja i przykłady

  Termin hagiografia pochodzi z języka greckiego, w którym stanowił złożenie dwóch wyrazów: hagios - święty oraz graphein - pisać. Służy on do określania dzieł wpisujących się w jeden z najważniejszych nurtów literackiej twórczości średniowiecza, opisujący żywoty świętych. Początek... Więcej »

 • Kronika - definicja, cechy, przykłady

  Mianem kroniki zwykło określać się dzieło historyczne, które opisuje wydarzenia w porządku chronologicznym. Samo słowo „kronika” pochodzi od greckiego rzeczownika chronos – czas. Więcej »

 • Plankt (lamentacja) - definicja i przykłady

  Lamentacja to charakterystyczny dla średniowiecza utwór poetycki, którego zadaniem było wyrażenie żalu, bólu, rozpaczy. Te negatywne uczucia pochodziły zazwyczaj z bezradności i niemożności zmiany zaistniałej sytuacji. Więcej »

 • Legenda - definicja, cechy, przykłady

  Legenda (z łaciny – „to, co powinno być przeczytane”) to gatunek epicki charakterystyczny dla średniowiecza. Dzieła reprezentujące ten nurt piśmiennictwa były zazwyczaj prozatorskimi lub poetyckimi opowieściami o wydarzeniach historycznych. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
CO
2018-02-08 19:46:52
Dzięki
Ostatnio komentowane
ygtfytyf
• 2022-01-25 16:22:19
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13