Romans rycerski - definicja, cechy, przykłady

Romans rycerski (zwany także romansem dworskim) był średniowiecznym gatunkiem literackim, który wywodził się z epiki. Dzieła tego typu były utworami narracyjnymi (głównie w formie poematu, chociaż od XIII stulecia coraz częściej zaczęły przybierać formę prozy), a ich akcja koncentrowała się głównie na wątku dwóch postaci – bohaterskiego rycerza i damy jego serca.

Romanse rycerskie miały zazwyczaj bardzo kunsztowną i dopracowaną formę literacką. Ich fabuła obfitowała w niespodziewane zwroty akcji, fantastyczne wydarzenia i heroiczne czyny. Zwykle były to opowieści o rycerzach, którzy znosili ciężkie próby oraz odnosili niezwykłe zwycięstwa – wszystko to, by zadowolić swe ukochane.

Data powstania tego gatunku zbliżona jest do czasu, w którym narodziły się francuskie pieśni o czynach – ok. XI lub XII stulecia. Pierwsze takie dzieła powstawały w starofrancuskim, anglonormandzkim oraz staroprowansalskim. Później zaczęto tworzyć także w niemieckim i angielskim. Badacze wydzielili trzy najważniejsze nurty tematyczne: francuski (epika rycerska wzbogacona o wątki miłosne), rzymski (inspirowany kulturą antyczną – np. „Powieść o Troi”) oraz bretoński (wiążący się z legendami arturiańskimi).

W średniowieczu romanse rycerskie cieszyły się olbrzymią popularnością  i powstawały wręcz hurtowo. Wszystkie miały także bardzo zbliżony schemat fabularny – rycerz spotykał piękną kobietę, wyruszał dla niej na misję, pokonywał okrutnego przeciwnika (smoka, giganta), zdobywał coś cennego i ofiarował to kobiecie, której wdzięki w ten sposób zyskiwał.

Narracja romansów rycerskich koncentrowała się głównie na samej przygodzie. Miłość stanowiła tylko dodatek pokazujący, że szlachetne czyny rycerzy zawsze zostają nagrodzone. Sam opowiadacz nie był zazwyczaj neutralny – wprowadzał do utworu swoje krótkie wtrącenia, w których najczęściej wyrażał poparcie dla rycerza i jego damy.   

Najważniejsze przykłady   

Najważniejszymi dziełami reprezentującymi gatunek romansu rycerskiego są: „Dzieje Tristana i Izoldy”, romanse autorstwa Chretiena de Troyes (związane z legendami arturiańskimi), „Powieść o Róży” oraz „Śmierć Artura”.

Polecamy również:

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

 • Chanson de geste - definicja, cechy, przykłady

  Chansons de geste, czyli z języka starofrancuskiego „pieśni o czynie” (w języku łacińskim utwory takie określano jako gesta), to gatunek literatury średniowiecznej, który narodził się na terenach dzisiejszej Francji. Dzieła tego typu opowiadały o wspaniałych dokonaniach historycznych oraz... Więcej »

 • Hagiografia - definicja i przykłady

  Termin hagiografia pochodzi z języka greckiego, w którym stanowił złożenie dwóch wyrazów: hagios - święty oraz graphein - pisać. Służy on do określania dzieł wpisujących się w jeden z najważniejszych nurtów literackiej twórczości średniowiecza, opisujący żywoty świętych. Początek... Więcej »

 • Kronika - definicja, cechy, przykłady

  Mianem kroniki zwykło określać się dzieło historyczne, które opisuje wydarzenia w porządku chronologicznym. Samo słowo „kronika” pochodzi od greckiego rzeczownika chronos – czas. Więcej »

 • Plankt (lamentacja) - definicja i przykłady

  Lamentacja to charakterystyczny dla średniowiecza utwór poetycki, którego zadaniem było wyrażenie żalu, bólu, rozpaczy. Te negatywne uczucia pochodziły zazwyczaj z bezradności i niemożności zmiany zaistniałej sytuacji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42