Reformy i dokonania Napoleona Bonaparte

Kiedy w roku 1799 Napoleonowi Bonaparte udało się uchwycić władzę w rewolucyjnej Francji i doprowadzić do wprowadzenia konsulatu, nikt jeszcze nie spodziewał się,  że państwo zyskuje w jego osobie jednego z najwybitniejszych administratorów i reformatorów. Niemal od razu zaczął on przemodelowanie administracji państwowej, łącząc rewolucyjne ideały z własną wizją.

Napoleon przeprowadził reformę administracyjną państwa, usprawniającą jego zarządzanie. Nowy system był trójstopniowy, państwo zostało podzielone na gminy, powiaty i departamenty. Ich zarządcy (odpowiednio merowie, podprefekci i prefekci) byli podporządkowani Napoleonowi i przez niego mianowani, co umacniało jego władzę. Dodatkowo Napoleon rozbudował aparat policyjny państwa. Na jego czele postawił uzdolnionego Josepha Fouche, który czuwał nad wykonywaniem woli Napoleona i wprowadzaniem jego reform. Wraz z wprowadzeniem cenzury spowodowało to przekształcenie Francji w silne, scentralizowane państwo, mocno ingerujące w życie obywateli.

Równie ważne były reformy dotyczące skarbowości. Udało mu się zahamować proces inflacji i wzmocnić walutę państwową, utworzył też Bank Francji (1800). Swoimi działaniami wspierał kupców francuskich, zreformował giełdy handlowe (1801), podjął się reformy wag i miar, jak również reformy walutowej (1803). Duże inwestycje rządowe i roboty publiczne dla biedoty poprawiały sytuację materialną obywateli, jednocześnie zaś jednak Bonaparte ograniczał możliwości buntu i protestów wśród robotników, upatrując w nich niebezpieczny i niestabilny element.

Najważniejszym dokonaniem w kwestii reform było niewątpliwie wprowadzenie Kodeksu Napoleona (w roku 1804). Wprowadziła ona zasadę wolności wyznania, wolności osobistej, zniesienia przywilejów feudalnych i równości wobec prawa. Wprowadzono śluby cywilne i uznano „świętość” własności prywatnej (nie mogła ona być naruszana, jeżeli nie wymagało tego najwyższe dobro państwa). Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Napoleona, utwierdzającego zdobycze rewolucji i jej słynne hasła (wolność, równość i braterstwo), doszło też do reformy i kodyfikacji prawa, wprowadzając nowe kodeksy dla prawa cywilnego, karnego i handlowego.

Napoleon zawarł też konkordat z Kościołem w roku 1801, pozwalając na odnowienie stosunków i odbudowy zniszczonej sieci parafialnej, mimo że papież był zmuszony uznać rozdział państwa od kościoła i utratę majątku kościelnego skonfiskowanego w czasie rewolucji.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
Moonstrab
2021-05-12 20:13:34
Dziękuje!!!
lolzz
2020-05-22 07:54:34
brawo;)
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13