Gustaw Herling-Grudziński - biografia i twórczość - strona 3

wszystkim problem zła w ludzkiej egzystencji, badając za pomocą literatury różne jego przejawy. Po upadku komunizmu w Polsce w roku 1989 nawiązał współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Rzeczpospolitą” i czasopismem „Więź”.

Kilka razy odwiedził ojczyznę, jednak zawsze powracał do Włoch.

Zmarł w Neapolu w 2000 roku.

Gustaw Herling-Grudziński - charakterystyka twórczości

Książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego były w Polsce zakazane do 1988 r. Autor wiele miejsca poświęcił w swojej twórczości problemowi zła – także w kontekście politycznym. Tego typu refleksje szczególnie mocno zaznaczają się w „Dzienniku pisanym nocą” oraz w esejach.  Równie często autor „Innego świata” podejmował refleksje nad wpływem ideologii totalitarnych na człowieka, instrumentalizacją życia i ogólnie zachodzącymi w nim zmianami, które były znakiem XX stulecia (np. samotność itp.).

Najgłośniejszym dziełem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest „Inny świat" – relacja z pobytu pisarza w radzieckim łagrze mieszczącym się w Jercewie. Dzieło to zyskało niezwykłą popularność i zagwarantowało autorowi miejsce wśród najbardziej znaczących literatów minionego wieku. Jednak ograniczanie twórczości Herlinga-Grudzińskiego jedynie

Polecamy również:

 • Inny świat - streszczenie

  Akcja rozpoczyna się wraz z końcem lata 1940 r. Narrator znajduje się w Witebsku, który jest tylko przystankiem na jego drodze w głąb Związku Radzieckiego. Do olbrzymiej celi wjeżdża posiłek – „zupa” warzywna z chlebem. Osadzeni sięgają po swoje gliniane miski i podnoszą się z podłogi. Tego... Więcej »

 • Gustaw Herling-Grudziński, Ofiarowanie - streszczenie, plan wydarzeń

  Po długich latach prób, Abraham i jego żona Sara zostali obdarowani upragnionym potomstwem – urodził im się syn, któremu nadali imię Izaak. Opowiadanie rozpoczyna się, gdy Bóg przemawia do mężczyzny, nakazując mu zabrać dziecko do krainy Moria i złożyć je tam w ofierze na wzgórzu,... Więcej »

 • Wieża - streszczenie, opracowanie

  Bohater biorący udział w misji wojskowej w Mediolanie otrzymuje urlop, który spędza w Piemoncie, w oddalonym od miasta domku. W znalezionej tam książce autorstwa de Maistre`a przeczytał o dwu pobliskich wieżach: Krzyku Głodu i Wieży Strachu. Ta druga od 1782 roku stała się schronieniem trędowatego mężczyzny. Więcej »

 • Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą – opracowanie

  Pierwsze cztery części zostały wydane przez Instytut Literacki w Paryżu, a następnie przedrukowane w Polsce w obiegu podziemnym. Piąty tom po raz pierwszy opublikowano w Warszawie w 1992 roku. Pierwsze zapiski Grudziński zaczął ogłaszać na w 1971 roku na łamach miesięcznika „Kultura”.   Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11