XVI w. - złoty wieki kultury polskiej - strona 3

systemem politycznym w całej Europie Środkowej, jako jedyna nie opierała się bowiem na monarchii absolutnej, lecz na tzw. demokracji szlacheckiej oddającej współdecyzyjność w najważniejszych dla państwa kwestiach w ręce obywateli. Atmosfera swobody i obywatelskiej odpowiedzialności przyczyniła się do bardzo żywego rozwoju nauk politycznych, reprezentowanych przez takie postaci, jak Andrzej Frycz Modrzewski, czy Piotr Skarga.

U schyłku wieku XVI wzrosło zainteresowanie teatrem i muzyką, reprezentowaną w tym czasie głównie przez Włochów goszczących na najznamienitszych dworach Rzeczypospolitej. Połączenie tych dwóch dziedzin sztuki nastąpiło niejako za sprawą księcia Władysława (późniejszego króla), który ze swych zagranicznych wojaży przywiózł nowy gatunek dramatyczno muzyczny, ewoluujący później aż do ukształtowania się opery.

Wiek XVI oznaczał więc gwałtowny rozwój Rzeczypospolitej na wszystkich możliwych polach państwowości i kultury – od awansowania do tytułu potęgi militarnej, poprzez stojące na wysokim poziomie szkolnictwo, aż do szczytowych osiągnięć polskiej architektury, przede wszystkim zaś – do skodyfikowania i użycia po raz pierwszy na tak szeroką skalę języka ojczystego.

Polecamy również:

 • Michel de Montaigne – biografia, twórczość

  Francuski pisarz i filozof urodzony 28 lutego 1533 roku. Był nie tylko myślicielem, ale brał również udział w życiu politycznym i społecznym – w latach 1557-1570 był radcą parlamentu w Bordeaux, a w latach 80. sprawował tam urząd burmistrza Więcej »

 • François Rabelais – biografia, książki

  Był francuskim pisarzem zajmującym się satyrą, ale również lekarzem i duchownym. Był wszechstronnie uzdolnionym i wykształconym humanistą. W historii zasłynął jako autor jednej publikacji: Gargantua i Pantarguel. Więcej »

 • Światopogląd i filozofia renesansu - przedstawiciele i charakterystyka

  Renesansowy światopogląd kształtował się pod wpływem antycznych idei. Fascynacja starożytną filozofią, sztuką, literaturą zmieniała oblicze Europy. Jako sprzeciw wobec średniowiecznego uniwersalizmu wyrasta renesansowy indywidualizm. Katolicka i łacińskojęzyczna Europa zaczyna się wewnętrznie różnicować.... Więcej »

 • Reformacja - najważniejsze informacje

  Za oficjalny początek reformacji przyjmuje się wystąpienie Marcina Lutra, w którym przedstawił 95 tez przeciwko nadużyciom w Kościele katolickim. Jednak chęci i dążenia do odnowienia chrześcijaństwa pojawiały się już wcześniej. Podobne cele stawiał sobie Jan Hus w XV wieku. Więcej »

 • Kultura renesansu - charakterystyka (rozwój szkolnictwa w renesansie, języki narodowe)

  Kultura renesansu kształtowała się pod wpływem antycznych wzorców. Rzesze humanistów studiowały starożytne teksty: Cycerona, Wergiliusza, Arystotelesa, Platona. Filozofia i literatura formowały nowy światopogląd. Sztuka antyczna stała dla człowieka renesansu nauczycielką piękna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46