Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Wizja Boga, świata i człowieka w literaturze średniowiecznej - strona 3

porządek, na szczycie którego znajduje się Bóg. Człowieka postrzegano jako namiestnika Boga na ziemi. Miał on sprawować rządy w Jego imieniu. Ludzkość także była podzielona: na tych doskonalszych, będących bliżej Boga, oraz ludzi prostszych.

Średniowieczna wizja człowieka

Drabina bytów św. Tomasza z Akwinu określała człowieka jako byt znajdujący się między zwierzętami a aniołami, a więc umieszczała go na pozycji „środkowej”. Wiązało się to z przekonaniem, jakie prezentowali średniowieczni filozofowie, uważający człowieka za byt dualistyczny, a więc składający się z duszy i ciała.

Literatura średniowieczna tworzyła wiele wzorców osobowych, które miały pozwalać człowiekowi doskonalić się i zbliżać do Boga. Taki typ pisarstwa nazywany jest parenetycznym. Dla potrzeb dydaktycznych twórcy tego rodzaju literatury tworzyli wzorce osobowe:

- wzór ascety – człowieka dążącego do Boga przez wyrzeczenia i odrzucenie świata doczesnego; realizowany był w „Legendzie o świętym Aleksym”;
- wzór rycerza – postaci honorowej, stawiającej na pierwszym miejscu Boga, swego ziemskiego pana i honor; zawarty został w „Pieśni o Rolandzie”;
- wzór władcy – idealny władca musiał kierować się dobrem swoich

Zobacz również

 • Teocentryzm - definicja, przykłady

  Pojęcie „teocentryzm” pochodzi z języka greckiego i jest zlepkiem dwóch słów: Theos (Bóg) oraz centrum (środek). Często parafrazuje się je jako: „ukierunkowany na Boga”. Najprościej można rozumieć teocentryzm jako pogląd, w myśl którego to właśnie Bóg stanowi początek i koniec...

  Więcej
 • Augustynizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Augustynizm lub augustianizm to doktryna filozoficzna, która zapoczątkowana została przez św. Augustyna z Hippony (354-430). Przez długie lata augustianizm był oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.

  Więcej
 • Tomizm - definicja, filozofia, przedstawiciele

  Tomizm jest systemem filozoficznym, którego podstawę stanowią poglądy św. Tomasza z Akwinu (1225-1274). Ten wybitny Doktor Kościoła w swoich myślach łączył dokonania Arystotelesa z filozofią arabską oraz religią chrześcijańską. Tomizm często określa się jako filozofię maksymalistyczną (jej celem jest odkrycie pierwszych ...

  Więcej
 • Franciszkanizm - definicja, filozofia, przedstawiciele

  Franciszkanizm to ruch religijno-filozoficzny, który został zapoczątkowany w średniowieczu w XIII w. przez św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanizm zerwał z dominującym w średniowieczu obrazem Boga-surowego Sędziego. Święty Franciszek koncentrował się raczej na pokazaniu Go jako sprawcy dobra istniejącego na świecie.

  Więcej
 • Scholastyka - definicja, filozofia, historia

  Scholastyka to szerokie pojęcie, odnoszące się przede wszystkim do dominującego kierunku chrześcijańskiej filozofii w średniowieczu. Scholastyka obejmowała wiele nurtów, których wspólną cechą było podejmowanie prób wyjaśniania kwestii dotyczących wiary (prawd wiary, dogmatów) za pomocą metod racjonal...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
lol
2019-12-26 12:56:58
;d
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28