Augustynizm - definicja, założenia, przedstawiciele

Augustynizm lub augustianizm to doktryna filozoficzna, która zapoczątkowana została przez św. Augustyna z Hippony (354-430). Przez długie lata augustianizm był oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.

Najważniejszymi źródłami filozofii augustiańskiej były: Pismo Święte oraz neoplatonizm (powstały w Aleksandrii pod wpływem filozofii Platona).

Bóg i metafizyka w agustianizmie

Bóg stanowił centralne zagadnienie filozofii augustiańskiej. Dokonał On aktu stworzenia świata z niczego, toteż każdy element, który został przez Niego wykreowany, zależny jest właśnie od Boga. Z tym przekonaniem wiąże się jeszcze jeden fakt – Bóg, czyli Stwórca świata, jest Istotą doskonałą, więc Jego dzieło musi być dobre.

Skąd więc w świecie wzięło się zło? Augustianizm odpowiada na to pytanie poprzez określenie zła jako braku dobra. Zwolennicy tego nurtu nie twierdzili więc, że Bóg stworzył zło, lecz uważali, że jedynie pozwolił na jego istnienie.

Augustianizm głosił prawdę o Trzech Osobach Boskich – Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Pochodzenie Świętej Trójcy uważano za wewnętrzne, co oznaczało, iż Osoby Boskie nie zależą od zewnętrznych czynników. Mogą natomiast być poznawane przez człowieka. Święty Augustyn

Polecamy również:

  • Św. Augustyn - biografia i filozofia

    Aureliusz Augustyn z Hippony, czyli święty Augustyn (354-430) uznawany jest dzisiaj za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli w historii Kościoła katolickiego. Więcej »

  • Święty Augustyn, Wyznania – streszczenie

    W Wyznaniach św. Augustyna daje się wyodrębnić dwie zasadnicze części, w których opisał dwa różne tematy. Są to boże interwencje (ujęte w księgach I-IX) oraz działanie Słowa Bożego w życiu samego autora (księgi XI-XIII). W księdze X zaś odnajdziemy wiele ustępów autobiograficznych Augustyna,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36