Michel de Montaigne, Próby – opracowanie

Geneza i gatunek

Próby Montaigne’a to zbiór esejów umieszczonych w trzech tomach. Rozważania maja charakter filozoficzny i moralny, ale także głęboki wydźwięk społeczny. Zostały wydane w 1580 roku w Bordeaux, ale już w 1646 wpisano je na listę ksiąg zakazanych. Montaigne jest również uważany za twórcę eseju jako gatunku. Książka zawiera 107 esejów.

Tematyka i przesłanie

W tekstach filozof zawarł rozważania na temat ludzkich możliwości poznawczych oraz wielu sprzeczności i prób pogodzenia ich ze sobą. Autor inspirował się poglądami filozofów straożytnych, takich jak Sokrates, Arystoteles czy Epikur. Wiele rozważań ma charakter autobiograficzny i są inspirowane ideami prezentowanymi przez starożytnych filozofów. Dzieło prezentuje renesansowy sceptycyzm, połączony z hedonizmem. Autor głosił idee tolerancji religijnej, racjonalizmu czy relatywizmu w zakresie etyki. Uważał, że umysł ludzki może być rozstrzygająca instancją w sprawach egzystencjalnych. Michel de Montaigne był dość pozytywnie nastawiony do świata – propagował czerpanie przyjemności z życia, aczkolwiek w granicach rozsądku.

Styl i inspiracje

Próby zostały napisane językiem prostym, wyrazistym i klarownym. Autorowi udało się osiągnąć ten efekt pomimo skomplikowanej i złożonej materii, o której dzieło traktuje. Pisarz bogato odwołuje się do innych myślicieli i pisarzy m.in. Seneki, CyceronaWergiliuszaPlatona, Herodota czy Horacego. Wiele nawiązań odnosi się także do Moraliów i Żywotów sławnych mężów Plutarcha.

Michel de Montaigne, Próby – opracowanie
Strona tytułowa Prób / www.wikipedia.org.pl

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Bardzo prosty
Oliwia • 2021-01-26 06:11:42
wspaniałe, jestem fanką
KAsia • 2021-01-25 21:06:28
Koks streszczenie
Kid • 2021-01-25 19:32:57
w szkole sprawiedliwość powinna być
e-nauka • 2021-01-25 15:05:17
exstra pomogło mi w pracy z historii!
kokoszka124 • 2021-01-25 12:19:04