Michel de Montaigne, Próby – opracowanie

Geneza i gatunek

Próby Montaigne’a to zbiór esejów umieszczonych w trzech tomach. Rozważania maja charakter filozoficzny i moralny, ale także głęboki wydźwięk społeczny. Zostały wydane w 1580 roku w Bordeaux, ale już w 1646 wpisano je na listę ksiąg zakazanych. Montaigne jest również uważany za twórcę eseju jako gatunku. Książka zawiera 107 esejów.

Tematyka i przesłanie

W tekstach filozof zawarł rozważania na temat ludzkich możliwości poznawczych oraz wielu sprzeczności i prób pogodzenia ich ze sobą. Autor inspirował się poglądami filozofów straożytnych, takich jak Sokrates, Arystoteles czy Epikur. Wiele rozważań ma charakter autobiograficzny i są inspirowane ideami prezentowanymi przez starożytnych filozofów. Dzieło prezentuje renesansowy sceptycyzm, połączony z hedonizmem. Autor głosił idee tolerancji religijnej, racjonalizmu czy relatywizmu w zakresie etyki. Uważał, że umysł ludzki może być rozstrzygająca instancją w sprawach egzystencjalnych. Michel de Montaigne był dość pozytywnie nastawiony do świata – propagował czerpanie przyjemności z życia, aczkolwiek w granicach rozsądku.

Styl i inspiracje

Próby zostały napisane językiem prostym, wyrazistym i klarownym. Autorowi udało się osiągnąć ten efekt pomimo skomplikowanej i złożonej materii, o której dzieło traktuje. Pisarz bogato odwołuje się do innych myślicieli i pisarzy m.in. Seneki, CyceronaWergiliuszaPlatona, Herodota czy Horacego. Wiele nawiązań odnosi się także do Moraliów i Żywotów sławnych mężów Plutarcha.

Michel de Montaigne, Próby – opracowanie
Strona tytułowa Prób / www.wikipedia.org.pl

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42