Fraszka - definicja, cechy, przykłady

Cechy fraszki

Nazwa gatunku wywodzi się od włoskiego słowa frasca, które oznacza „gałązkę”, a więc coś drobnego, błahego. Literacka fraszka to taki właśnie niewielkich rozmiarów utwór literacki.

Fraszki najczęściej pisane są wierszem rymowanym. Forma ta wymaga zwięzłości i umiejętności szybkiego i celnego puentowania. Tematyka fraszek bywa bardzo różnorodna, choć na ogół kojarzą się one z błahymi sprawami i humorystycznym ujęciem tematu. Warto jednak pamiętać, że powstało wiele fraszek filozoficznych, historycznych, obyczajowych czy też religijnych.

Geneza fraszki jako gatunku

Początków fraszki jako gatunku należy szukać w starożytności. Wywodzi się ona z epigramatu, krótkiej, na ogół dwuwierszowej, formy poetyckiej pisanej dystychem elegijnym. Za twórcę epigramatu uchodzi Symonides z Keos.

Przykładowi twórcy fraszek

Jan Kochanowski – zaszczepił ten gatunek na gruncie literatury polskiej, pozostawił  po sobie trzy zbiory fraszek o bardzo szerokim zakresie tematycznym (biesiadne, miłosne, filozoficzne, obyczajowe, autotematyczne, autobiograficzne i in.);

Mikołaj Rej – autor „Zwierzyńca” – zbioru moralizatorskich fraszek, przedstawiających ludzkie cechy na przykładzie znanych z historii i literatury jednostek;

Jan Sztaudynger – współczesny autor fraszek; dzięki jego twórczości fraszka przeżyła swój „renesans” w polskiej literaturze; również odwoływał się w swoich utworach do szerokiego kręgu zagadnień: od tematyki filozoficznej po humorystyczną.

Polecamy również:

 • Traktat - definicja, cechy, przykłady

  To dzieło o charakterze naukowym, obszerna rozprawa naukowa, obejmująca szczegółowe opracowanie jakiegoś tematu. Traktat zmierza do jasnego i pełnego ujęcia zagadnienia, grupuje i hierarchizuje wiedzę z danego zakresu. Więcej »

 • Dramat klasyczny - cechy i geneza

  Dramat klasyczny to forma dramatu ukształtowana w renesansie, na wzór dramatu antycznego. Charakterystyczną cechą odrodzenia było sięganie do starożytnych ideałów – kulturę antyczną uważano za wzór doskonałości. Ta ostatnia oznaczała zaś harmonię, zachowanie proporcji, stosowność oraz... Więcej »

 • Dramat szekspirowski - definicja, cechy, przykłady

  W czasach, kiedy tworzył Szekspir, w Europie triumfy świecił dramat klasyczny, ściśle wzorowany na tragedii antycznej. Dramaturg ze Stratfordu pogwałcił większość obowiązujących w nim zasad i kierując się własną wyobraźnią i potrzebami nowej publiczność, stworzył nowy typ dramatu, nazwany od jego nazwiska... Więcej »

 • Esej - definicja, cechy, przykłady

  Essai po francusku oznacza „próbę” – od tego też słowa wywodzi się nazwa gatunku. Jest on gatunkiem z pogranicza literatury pięknej i naukowej, wypowiedzią prezentującą pogląd autora w jakiejś kwestii. Najczęściej wyraża jego punkt widzenia na tematy filozoficzne, artystyczne, czasami... Więcej »

 • Kazanie - definicja i cechy

  Kazanie należy do tzw. literatury stosowanej, jest to wypowiedź jakiegoś autorytetu, najczęściej osoby duchownej, w kwestiach moralnych. Wyróżnia się dwa rodzaje kazań: tematyczne i homilię. Kazanie tematyczne tzw. contio (mowa) lub sermo (gawęda) to utwór oparty na zasadach retoryki, mający... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 2 =
P H
2020-02-12 20:00:12
what are you doing stepbro??!?!?!?
haahhahaha
2018-10-09 14:18:13
xdddd
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53