Daniel Naborowski - biografia i twórczość - strona 3

Lobwassera. W czasie służby na dworze księcia Janusza Naborowski tworzył pojedyncze wiersze w języku polskim, zaś dwa pozostawione przez poetę tomy zawierają utwory łacińskie: „Lacrumae Danielis Naborovi…” składający się z siedmiu wierszy funeralnych na cześć zmarłego w 1610 roku kalwińskiego teologa Amandusa Polanusa von Polansdorf, oraz utrzymany w podobnej stylistyce zbiór „Naeniae a diversis scriptae in Exequias Illustrissimi Principis Dni Janussi Radivili” – tym razem opiewający postać zmarłego w 1620 roku księcia Radziwiłła.

Poezja Daniela Naborowskiego pozostawała pod dużym wpływem osiągnięć literatury antycznej, zwłaszcza zaś Horacego, klasyczne wzorce przetworzył jednak zgodnie z potrzebami XVII-wiecznego świata zatopionego w religijnym zwątpieniu i relatywizmie. Jego poetyckim wyrazem miał być konceptyzm jako wzór łączenia ze sobą wartości pozornie nieprzystających i wykluczających się nawzajem, jako droga do „godzenia niezgodności”, stąd też poezja Naborowskiego opiera się w dużej mierze na tym właśnie, niezwykle popularnym w epoce baroku nurcie, któremu dała podstawy filozoficzne i metodologiczne, konstytuując jego formy na całe najbliższe stulecie.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
dobre to
Kamil • 2020-10-27 19:39:34
4+1=5
barbara • 2020-10-27 18:44:29
gfdfkhfh
bvhf • 2020-10-27 17:19:59
gh
yt • 2020-10-27 11:46:30
Acha
Irena • 2020-10-27 10:11:29