Księgi Nowego Testamentu - strona 2

ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. (Rz 1,16)

Św. Paweł podkreśla w Liście do Galatów, że Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim, bowiem została objawiona przez samego Jezusa Chrystusa (Ga 1,11-12). Dopiero w II wieku po Chr. wyraz „Ewangelia” stał się tytułem dla czterech ksiąg Nowego Testamentu.

Ewangelie synoptyczne

W kontekście Ewangelii św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza używa się określenia Ewangelie synoptyczne (gr. „objęcie wzrokiem”). Wyrażenie pochodzi od znawcy Nowego Testamentu, protestanta, Jakoba Johann Griesbacha, który te trzy Ewangelie wydrukował w paralelnych kolumnach, ukazując zbieżność ich treści oraz fakt, że więcej jest między nimi podobieństw niż różnic. Wszystkie trzy cechuje także podobny sposób wypowiadania się (frazeologia).

Listy w Nowym Testamencie

Listy Nowego Testamentu dzieli się na Listy św. Pawła/Pawłowe i Listy Powszechne.

Listy św. Pawła:

Listy większe: List do Galatów, 1. i 2. List do Koryntian, List do Rzymian

Listy więzienne: List do Filipian, List do Filemona, List do Kolosan, List do Efezjan

Listy pasterskie: List do Tytusa, 1.i 2. Tymoteusza

Poza podziałem zostają 1. i 2. List do Tesaloniczan oraz List do Hebrajczyków, którego autor pozostaje nieznany, niemniej pismo zaliczane jest do Listów św. Pawła.

Listy powszechne

Listami powszechnymi nazywa się wszystkie pozostałe (czyli nieuznane za Listy Pawłowe) listy znajdujące się w Nowym Testamencie, to jest: List św. Jakuba, 1. i 2. List św. Piotra, 1. List św. Jana, 2. List św. Jana, 3. List św. Jana oraz List św. Judy.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 5 =
ziomek
2021-04-21 18:27:40
em a jakię śą księgi wchodzą następujące księgi: cztery …………………………………….. Dzieje  ……………………………, Listy ……………………………….    
ewo
2020-11-09 17:27:32
dzenkuwa
:)
2019-09-24 13:17:54
Dziekuje
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55