Zabytki języka polskiego - strona 2

języka polskiego jest czas funkcjonowania kolejnej wspólnoty – tym razem prasłowiańskiej. Język prasłowiański funkcjonował najprawdopodobniej do V/VI stulecia naszej ery, niestety nie zachowały się żadne zabytki zapisane w tym języku, a on sam został zrekonstruowany na podstawie badań porównawczych.

Po rozpadzie wspólnoty prasłowiańskiej doszło do wyodrębnienia się poszczególnych plemion słowiańskich, które zaczęły tworzyć podstawy państwowości. Nastąpił podział na trzy najważniejsze grupy językowe: wschodniosłowiańską (dzisiejsze: ukraiński, białoruski, rosyjski), południowosłowiańską (dzisiejsze: serbski, chorwacki, bułgarski, słoweński) oraz zachodniosłowiańską (dzisiejsze: czeski, polski, słowacki, górnołużycki).

W obrębie grypy zachodniosłowiańskiej doszło później do kolejnego podziału na grupy: łużycką, lechicką (to tu należeli twórcy dzisiejszej polszczyzny) i czesko-słowiańską (o dołączeniu Czechów i Słowaków do grupy zachodniosłowiańskiej zadecydowały czynniki polityczne). Rozróżnienie to miało miejsce w okresie od VII do X stulecia naszej ery.

Od tego czasu w historii języka polskiego mówi się o okresie staropolskim (języku staropolskim), który obowiązywał do

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56