Zabytki języka polskiego - strona 2

języka polskiego jest czas funkcjonowania kolejnej wspólnoty – tym razem prasłowiańskiej. Język prasłowiański funkcjonował najprawdopodobniej do V/VI stulecia naszej ery, niestety nie zachowały się żadne zabytki zapisane w tym języku, a on sam został zrekonstruowany na podstawie badań porównawczych.

Po rozpadzie wspólnoty prasłowiańskiej doszło do wyodrębnienia się poszczególnych plemion słowiańskich, które zaczęły tworzyć podstawy państwowości. Nastąpił podział na trzy najważniejsze grupy językowe: wschodniosłowiańską (dzisiejsze: ukraiński, białoruski, rosyjski), południowosłowiańską (dzisiejsze: serbski, chorwacki, bułgarski, słoweński) oraz zachodniosłowiańską (dzisiejsze: czeski, polski, słowacki, górnołużycki).

W obrębie grypy zachodniosłowiańskiej doszło później do kolejnego podziału na grupy: łużycką, lechicką (to tu należeli twórcy dzisiejszej polszczyzny) i czesko-słowiańską (o dołączeniu Czechów i Słowaków do grupy zachodniosłowiańskiej zadecydowały czynniki polityczne). Rozróżnienie to miało miejsce w okresie od VII do X stulecia naszej ery.

Od tego czasu w historii języka polskiego mówi się o okresie staropolskim (języku staropolskim), który obowiązywał do

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
XD
wtf • 2021-12-01 09:02:37
k
kk • 2021-11-30 19:22:05
to jest bardzo łatwe 3+2 = 5
gosia • 2021-11-30 18:14:47
dctgh
hbd tgcfr • 2021-11-30 17:50:07