Germanie i ich podział - historia, pochodzenie, kultura

Germanami (Germanowie) nazywano plemiona żyjące w północnej i środkowo – północnej Europie, zalicza się ich do indoeuropejskiej grupy językowej. Jako obszar ich pochodzenia wskazuje się tereny Skandynawii.

Plemiona germańskie dotarły na obszary dorzecza Łaby oraz Renu w X w. p.n.e.. Około roku 750 p.n.e. zamieszkiwały tereny dzisiejszej Polski oraz Niemiec. W V w. n.e., za sprawą najazdu koczowniczego plemienia Hunów, część z nich przesunęła się na zachód. Germanie osiedlili się wówczas na obszarach należących do cesarstwa rzymskiego, zakładając przy tym niezależne królestwa – Wizygoci w Hiszpanii, Frankowie i Burgundowie w Galii, Wandale w Afryce, Rugowie w Italii. Duża większość plemion zasymilowała się z ludnością rdzenną, wyjątek stanowiła Brytania gdzie powstały podstawy etniczne narodu angielskiego oraz tereny między Renem a Łabą, które z czasem stworzyły naród niemiecki.
Starożytni podzielili ich na trzy grupy:

Germanowie zachodni – zamieszkiwali głównie obszary dorzecza Łaby – Erminowie oraz dorzecze Renu i Wezery – Istwenowie.

Germanowie wschodni – Początkowo zamieszkiwali tereny słowiańskie, od III w. obszary Morza Czarnego. Do tej grupy zaliczali się Wandalowie, Goci oraz Burgundowie.

Germanowie północni – zamieszkujący Skandynawie, późniejsi Szwedzi i Norwegowie.

Na początku funkcjonowania poszczególnych plemion germańskich były one zorganizowane w grupy plemienno – rodzinne. Wodzów wybierano zazwyczaj tylko na czas wojen, a najważniejszym odpowiednikiem naczelnej administracji stanowiły zgromadzenia członków rodu – zgromadzenie plemienne. To od ich decyzji zależały losy danego plemienia, w tym m.in. kwestie sądownicze, decydowanie o wojnie i pokoju oraz wyborze wodza (miał ograniczoną władze przez starszyznę plemienia).

Początkowo próby tworzenia jakichkolwiek organizacji ponadplemiennych nie przynosiło żadnych efektów. Pierwsze większe „państwo” zostało założone przez Gotów w III w. n.e. – obejmowało olbrzymi obszar, jednak nie było w większym stopniu scentralizowane.

Największe zmiany w kwestii działania danego plemienia germanie zanotowali poprzez kontakt z Cesarstwem Rzymskim, od którego przejmowali wzorce nie tylko społeczne, ale również militarne.

W początkowej fazie rozwoju członkowie plemion germańskich zajmowali się głównie hodowlą zwierząt. Poprzez kontakty z Cesarstwem Rzymskim zaczęli prowadzić osiadły tryb życia – większego znaczenia zaczęła nabierać uprawa ziemi.

Do V w. germanie byli poganami, najwcześniej chrystianizacji uległy plemiona funkcjonujące w obrębie wpływów cesarstwa rzymskiego – głównie chrześcijaństwo typu ariańskiego.

Polecamy również:

  • Wielka wędrówka ludów - przyczyny, kierunki, skutki dla Cesarstwa

    W drugiej połowie IV w. n.e. nastąpiło ponowne zagrożenie państwa rzymskiego we wszystkich jego granicach. Trudna sytuacja zewnętrzna wymagała podziału władzy cesarskiej, nastąpiło to już wyraźnie za rządów Cesarza Dioklecjana. Szczególnie zagrożona w tym czasie była wschodnia część Imperium... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 3 =
Puma
2021-12-28 02:48:51
Niektórzy autorzy (Enrique Santos Marinas z Uniwersytetu w Madrycie) podają, że w drugiej połowie VI wieku Słowianie dotarli do rzeki Elby, a pod koniec VIII wieku osiedli przy jej ujściu. Niektóre, pojedyncze grupy docierały w głąb Bawarii, osiedlając się tu na wiele pokoleń. Trudno powiedzieć, czy byli tam wcześniej. Niektórzy podają, że to prawdopodobne
Gargamel
2016-09-03 18:54:32
Germania to ludy różne na północ Rzymu nazwa która Niemcy obecne przejęli wandale byli slowianami obecne wschodnie Niemcy tez żyli Słowianie
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24