Islam - powstanie i początki religii. Prorok Mahomet - biografia i działalność - strona 3

r. Mahomet wraz ze swoimi zwolennikami przeniósł się do Medyny. To wydarzenie, nazywane hidżrą, oficjalnie zapoczątkowuje erę muzułmańską.

W okresie medyńskim Mahomet ostatecznie zerwał z judaizmem i chrześcijaństwem, nadając islamowi odrębną tożsamość: dniem świątecznym stał się piątek zamiast soboty; zaczęto modlić się w kierunku Mekki zamiast Jerozolimy; trąby i gongi wzywające na modlitwę zastąpiło śpiewne nawoływanie („azzan”), zaś miesiącem postu ustalono ramadan. Ponadto od tej pory muzułmanie zamiast trzy razy dziennie jak Żydzi, modlą się pięć razy dziennie. W Medynie powstała także pierwsza gmina muzułmańska – umma. Sama koncepcja ummy stanowiła rewolucję w światopoglądzie ówczesnych Arabów. Dotychczas liczyła się bowiem wyłącznie więź plemienna i klanowa, tymczasem Mahomet jako podstawę społecznej więzi wprowadził wiarę w tego samego Boga.

Okres medyński był także okresem nieustających walk z Kurajszytami oraz ekspansji militarnej Mahometa. Zdobywał on środki na prowadzenie walki, przejmując karawany podążające z Mekki, zajmował oazy żydowskie i podporządkowywał sobie arabskie plemiona. 11 stycznia 630 r. Mahomet osiągnął swój główny cel – zajął Mekkę i nakłonił jej mieszkańców do przyjęcia monoteizmu. Zabito kilku najbardziej zagorzałych wrogów proroka, poza tym jednak nie było aktów przemocy. Mahomet wkroczył do sanktuarium Al-Kaaby, porozbijał posążki bożków (pozostawiając tylko czarny kamień) i ogłosił Kaabę miejscem świętym dla wyznawców islamu.

Po podboju rodzinnego miasta Mahomet nadal mieszkał w Medynie, ale w ostatnim roku swego życia odbył pielgrzymkę do Mekki, ustanawiając zarazem ten zwyczaj (hadżdż). Zmarł w 632 r. Wówczas na czele muzułmanów stanął jego teść, Abu Bakr, który przyjął tytuł kalifa, czyli następcy Proroka.

Za czterech pierwszych kalifów, w latach 632-661, ukształtowały się zasady religijnego i politycznego funkcjonowania wspólnoty muzułmańskiej (ummy) oraz państwa stworzonego przez Arabów wskutek licznych podbojów. Ustne nauki proroka zebrane zostały i spisane przez sekretarza Proroka, Zajda Ibn Sabita, w 653 r. w świętej księdze islamu – Koranie. Ponadto stopniowo zaczęto spisywać prawa, oparte na wzorze postępowania Mahometa, zwane Sunną. Ostateczną wersję Sunny sporządzono w IX w.

Początkowo islam był religią narodową Arabów, która zjednoczyła rozbite plemiona. Z czasem przeszedł ewolucję i zaczął być wchłaniany przez społeczności perskie i tureckie, dotarł do Hiszpanii, Indii i Chin. Obecnie Arabowie stanowią wyłącznie około 20-25% wyznawców islamu.

Prorok Mahomet

Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah) uznawany jest za założyciela islamu. Według tradycji muzułmańskiej urodził się w 570 n.e. w Mekce. Pochodził ze zubożałego rodu Haszymitów z plemienia Kurajszytów. Ojciec Mahometa zmarł przed jego narodzinami, matka kilka lat później, gdy chłopiec miał zaledwie pięć lat. Wychowaniem sieroty zajął się najpierw dziadek Abd al-Muttalib, a po jego śmierci chłopca wziął pod opiekę stryj Abu Talib.

Jako młodzieniec Mahomet trudnił się handlem i wiele podróżował z karawanami głównie do Syrii, dzięki czemu poznał wyznawców judaizmu oraz religii chrześcijańskiej. W wieku 25 lat ożenił się ze starszą od siebie o 15 lat wdową Chadidżą. Mimo różnicy wieku było to szczęśliwe małżeństwo. Mieli kilkoro dzieci, z których wieku dorosłego dożyła jednak tylko jedna córka, Fatima. Mahomet dzięki majątkowi żony zyskał również wysoką pozycję społeczną.

Mahomet wiele czasu spędzał w odosobnieniu, na rozmyślaniach, w grocie na górze Hira w pobliżu Mekki. Tam pewnej nocy doznał w 610 r. pierwszego objawienia, które zapoczątkowało jego

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24