Kobiety w islamie - Religia

Na Zachodzie dominuje pogląd, że muzułmanka to kobieta zniewolona i pozbawiona wszelkich praw. Tymczasem rola i miejsce kobiety w islamie zależy nie tylko od uwarunkowań religijnych, ale również od uwarunkowań kulturowych i ortodoksyjności kraju, w którym mieszka. Trzeba bowiem pamiętać, że chociaż pozycja kobiet została określona w Koranie i Sunnie, to jednak interpretacja zawartych w nich zakazów i nakazów zależy od konkretnej szkoły prawnej (łącznie jest ich pięć; cztery sunnickie i jedna szyicka).

Nie ma wątpliwości, że porównując status, jaki kobieta miała w epoce przedmuzułmańskiej z pozycją, jaką nadał jej islam, jej sytuacja uległa poprawie. Razem z wprowadzeniem nowej religii zniesiono m.in. zwyczaj „wadu", czyli zabijania niemowląt płci żeńskiej, małżeństwa czasowe (są jeszcze legalne w szyizmie) oraz ograniczono liczbę żon do czterech.

Islam w przeciwieństwie do chrześcijaństwa nie obciąża kobiet odpowiedzialnością za wygnanie człowieka z owego Raju. W religii muzułmańskiej podkreśla się, że Adam i Ewa splamili się grzechem wspólnie i wspólnie zasłużyli na karę. Ewa w interpretacji islamu nie jest kusicielką i archetypem kobiety zwodniczej.

W sprawach wiary panuje absolutna

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02