Religie pierwotne - animizm, magia, kult przodków i in.

Religiami pierwotnymi  (bądź tradycyjnymi)  nazywa się systemy wierzeniowo-rytualne rdzennych mieszkańców Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii oraz Oceanii. Są one przedmiotem badań etnologii religii i antropologii religii. Mają obecnie około 100 milionów wyznawców.

Wśród głównych cech religii pierwotnych wymienia się: naturalne pochodzenie (brak założyciela), ograniczony krąg wyznawców (członkowie jednego plemienia lub grupy rodowej), brak kodyfikacji pisemnej doktryny, magiczno-mityczne myślenie, ahistoryczność (czas mityczny) oraz przenikanie sacrum do wszystkich sferach życia.

Pod nazwą „religie pierwotne”  kryją się także najstarsze wierzenia religijne, rekonstruowane przez badaczy na podstawie świadectw archeologicznych oraz wierzeń ludów żyjących współcześnie. Należą do nich: animizm, fetyszyzm, manizm oraz totemizm.

Animizm

Animizmem (łac. anima – dusza) określa się wiarę w istnienie niematerialnych i zdolnych do samodzielnej egzystencji dusz, które ożywiają człowieka oraz wszystkie elementy kosmosu i natury (zwierzęta, rośliny, zjawiska pogodowe, a także twory przyrody nieożywionej i przedmioty). Pojęcie animizmu stworzył brytyjski antropolog Edward Burnett Tylor (1832-1917), który

Polecamy również:

  • Szamanizm - definicja, religia

    Szamanizmem nazywa się kompleks wierzeń i praktyk występujący w obrębie systemów religijnych, który opiera się na stanach transowych osiąganych przez szamanów. Celem tych stanów jest nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z niewidzialnym światem duchów. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
to 6
• 2022-05-25 18:28:33
js2115
• 2022-05-25 16:06:43
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38