Szamanizm - definicja, religia

Szamanizmem nazywa się kompleks wierzeń i praktyk występujący w obrębie systemów religijnych, który opiera się na stanach transowych osiąganych przez szamanów. Celem tych stanów jest nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z niewidzialnym światem duchów. Sam w sobie szamanizm nie jest religią, ale formą wierzeń – nie ma usystematyzowanej doktryny ani rytuału. Uważa się go za zjawisko uniwersalne, będące produktem doświadczenia religijnego.

Początki szamanizmu sięgają górnego paleolitu (30 tys.- 10 tys. p.n.e.). Badacze nadal nie potrafią rozstrzygnąć, czy szamanizm powstawał niezależnie w różnych miejscach świata, czy też został „wynaleziony” w jednym miejscu, skąd rozprzestrzenił się po niemal całej Ziemi. Obecnie kultury oparte rdzennie na szamanizmie można znaleźć głównie w Ameryce Południowej oraz Azji Północnej (na Syberii). Na Zachodzie można zaobserwować z kolei trend stosowania technik szamańskich i odwoływania się do tego typu wierzeń. Wówczas mówi się o neoszamanizmie.

Szamanizm występuje w wielu lokalnych odmianach, ale wszystkie je łączy specyficzna rola szamana w życiu danej społeczności. Jest on najczęściej wybierany przez duchy, które powołują go za pomocą wizji, snów

Polecamy również:

 • Świadkowie Jehowy - religia, założyciel, święta. Świadkowie Jehowy a katolicy

  Świadkowie Jehowy wywodzą się z ruchu Badaczy Pisma Świętego zapoczątkowanego w 2. połowie XIX w. przez Charlesa T. Russela. Po jego śmierci prezesem został w 1916 r. Joseph F. Rutherford Więcej »

 • Nowe ruchy religijne - definicja, przykłady

  Nowe ruchy religijne (ang. New religious movement) to nazwa określająca zarówno te związki wyznaniowe, które w ostatnim stuleciu pojawiły się w Trzecim Świecie, jak i ruchy charyzmatyczne oraz neomistyczne powstające od lat 60-tych XX w. na Zachodzie (głównie w Stanach Zjednoczonych, skąd... Więcej »

 • Dżinizm - religia, zasady

  Dżinizm to religia, która narodziła się w Indiach w VIII w. p.n.e. Jej nazwa wywodzi się od słowa dżina, czyli „zwycięzca”, i odnosi się do duszy, która pokonała swoich „wewnętrznych wrogów”, osiągając stan wyzwolenia. Więcej »

 • Zaratusztrianizm - religia, zasady, cechy

  Zaratusztrianizm (zoroastryzm) to religia irańska powstała w wyniku reformy mazdaizmu, której dokonał między IX a VI w. p.n.e. Zaratusztra. Uznawany jest on za jej założyciela, chociaż niektórzy badacze kwestionują jego historyczne istnienie i uważają za postać legendarną. Więcej »

 • Sikhizm - religia

  Sikhizm (sanskr. siszja – uczniowie) to najmłodsza religia monoteistyczna, powstała na przełomie XV i XVI w. w Indiach w prowincji Pendżab. Stanowi połączenie wątków islamu i hinduizmu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58