Zaratusztrianizm - religia, zasady, cechy

Zaratusztrianizm (zoroastryzm) to religia irańska powstała w wyniku reformy mazdaizmu, której dokonał między IX a VI w. p.n.e. Zaratusztra. Uznawany jest on za jej założyciela, chociaż niektórzy badacze kwestionują jego historyczne istnienie i uważają za postać legendarną.

Zaratusztranizm jest najstarszą religią dualistyczną. Jej podstawowym dogmatem jest dogmat o walce Dobra i Zła. Dobro reprezentuje bóg światła Ahura Mazda (zwany również Ormuzdem; w języku polskim Panem Mądrym), a zło i ciemność – duch Angra Mainju.

Zaratusztrianizm jest jednak równocześnie uznawany za religię monoteistyczną, gdyż wyznawcy czcią otaczają wyłącznie Ahura Mazdę, którego uznają za Stwórcę świata.

Człowiek jest uwikłany w ową walkę dobra ze złem i każdym swoim czynem opowiada się po którejś ze stron. Ma jednak wolny wybór, w którym mają mu pomagać: daena (sumienie), urwan (wewnętrzny zmysł pozwalający odróżnić dobro od zła) i frawaszi (anioł stróż). Zadanie człowieka polega na podążaniu za przykładem Ahura Mazdy.

Wybory człowieka w doczesnym życiu będą miały skutki w życiu przyszłym. Zaratusztrianie wierzą bowiem w sąd pośmiertny na którym Ahura Mazda podejmuje decyzję o dalszych losach danej

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14