Konfucjanizm - zasady, filozofia, religia, liczba wyznawców

Konfucjanizmem (chiń. rujia lub rujiao) nazywa się system filozoficzno-społeczno-etyczny, który został zapoczątkowany przez chińskiego myśliciela Kung-fu-cy (Konfucjusza), żyjącego w latach 557 – 479 p.n.e. Kontynuatorami myśli konfucjańskiej byli m.in. Mencjusz (odłam idealistyczny) i Xunzi (odłam realistyczny).

Przez badaczy z Zachodu często konfucjanizm jest klasyfikowany jako religia. Jest to problematyczne, gdyż doktryna konfucjańska koncentruje się na człowieku i życiu w społeczeństwie, pomijając przy tym kwestie ontologiczne (nie zawiera rozważań na temat sił nadprzyrodzonych). Sam Konfucjusz na pytanie ucznia „jak służyć duchom?” miał odpowiedzieć: „Nie umiesz jeszcze ludziom służyć, jak możesz służyć duchom?”. Równocześnie jednak w dziedzinie religii powoływał się na „t'ien”, rozumiany jako niebo lub los, i głosił, że wszystko co się dzieje musi być zgodnie z „ładem nieba” (tao). Ład ten nie jest jednak ludziom narzucony – ludzie muszą go najpierw rozpoznać i nauczyć się co jego zgodne, a co nie z niebiańskim porządkiem. W ten sposób będą w stanie godnie postępować. Owo niebo, wywodzące się ze starożytnych wierzeń chińskich, nie zostało jednak nigdy dokładnie przez Konfucjusza

Polecamy również:

 • Judaizm - religia, historia

  Judaizm jest najstarszą monoteistyczną religią na świecie i równocześnie narodową religią Żydów. Powstał na terenach dzisiejszej Palestyny. Za jego założyciela uważa się proroka Mojżesza (hebr. Mosze). To od jego imienia judaizm bywa nazywany również religią mojżeszową lub mozaizmem. Więcej »

 • Islam - powstanie i początki religii. Prorok Mahomet - biografia i działalność

  Islam jest monoteistyczną religią o zasięgu ogólnoświatowym. Jej nazwa pochodzi od arabskiego rdzenia aslam i oznacza „pogodzenie się z wolą Bożą; poddanie się Bogu”. Niektórzy sądzą, że wywodzi się od innego arabskiego słowa – salam, czyli pokój.... Więcej »

 • Hinduizm - religia, historia, odłamy

  Hinduizm to jedna z najważniejszych, obok buddyzmu i dżinizmu, religii subkontynentu indyjskiego. Liczbę jej wyznawców szacuje się obecnie na 1 miliard osób, co stanowi 15% populacji świata. Obejmuje ona –  oprócz Indii – część Pakistanu, Sri Lankę (Cejlon), Nepal, Sikkim,... Więcej »

 • Buddyzm - co to jest, historia - Religia

  Buddyzm jest uważany jednocześnie za religię oraz za system filozoficzny. Zawiera całą gamę różnorodnych tradycji, wierzeń i praktyk. Ma zasięg ogólnoświatowy. Powstał w VI w. p.n.e. w Indiach. Więcej »

 • Taoizm - zasady, religia, filozofia

  Taoizmem nazywa się tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny, zapoczątkowany przez starożytnego myśliciela Laozi w VI w. p.n.e. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11