Bahaizm - religia

Bahaizm jest uważany za najmłodszą religią monoteistyczną na świecie. Jego początki są ściśle związane z synkretycznym ruchem religijnym zwanym babizmem, który w 2 połowie XIX w. wyodrębnił się w Iranie z islamu.

Babizm był jednak zwalczany przez władze perskie i w efekcie jego twórca – Bab (Sajjid Ali Mohammad) –  został stracony, a wyznawców zmuszono do opuszczenia kraju. Wówczas doszło do podziału na dwa kierunki: azalitów oraz bahaitów.

Za bezpośredniego założyciela bahaitów uważany jest Mirza Husajn Ali, który w 1863 r. ogłosił się obiecanym przez Baba wysłannikiem bożym i przybrał imię Bahaullah (wspaniałość Boga). Za cel postawił sobie stworzenie religii ogólnoświatowej (uniwersalistycznej), która stanowiłaby unifikację religii teistycznych, w szczególności: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Bahaizm  przyjmuje istnienie jednego Boga, który jest stwórcą świata i nieśmiertelnych dusz.  Odrzuca chrześcijański dogmat o Trójcy Świętej. Głosi tolerancję wobec wszystkich ludzi i wyznań oraz uznaje za wysłanników bożych Krisznę, Buddę, Zaratusztrę, izraelskich proroków, Jezusa Chrystusa i  Mahometa.

Bahaizm opiera się na przekonaniu, że prawda religijna jest postępowa, a nie ostateczna. Bóg  interweniuje bowiem w okresie całej ludzkiej historii, objawiając się przez nadejście każdego kolejnego proroka – można mówić o „postępującym objawieniu”. Bahaizm podkreśla przy tym duchową jedność całej ludzkości wskazując, że boscy posłańcy niezależnie od społeczności i epoki, w której działali, zawsze głosili te same duchowe i moralne zasady. Niemniej kwestie społeczne podlegają zmianie wraz z upływem czasu. Na dzień dzisiejszy zostały dane ludziom nauki Baba i Bahaullaha i do nich należy się stosować.

Bahaizm odrzuca kapłaństwo, ascezę, życie zakonne, a także obrzędy kultowe. Jedyną ceremonią uznawaną przez bahaitów jest ceremonia pogrzebowa, kiedy wyznawcy odmawiają wspólną modlitwę. Opowiada się przeciwko wszelkiemu fanatyzmowi oraz wojnom; jest pacyfistyczny. Bahaici popierają proces globalizacji, postulując światowy rząd, jeden język dla wszystkich ludzi oraz jedną walutę. Głoszą hasła powszechnego braterstwa oraz równości kobiet i mężczyzn, a także wskazują na konieczność obowiązkowej i powszechnej edukacji. Bahaici sprzeciwiają się zabijaniu zwierząt i są wegetarianami. Obowiązuje ich zakaz m.in. używania środków odurzających, picia alkoholu oraz praktykowania hazardu.

Świętymi księgami bahaizmu są Al-Kitab Al-Akdas (Święta Księga), Kitab-i Ikan (Księga Pewności) i Kalimat-i Maknuna (Słowa Ukryte), których autorstwo przypisuje się Bahaullachowi.

Liczba wyznawców bahaizmu wynosi obecnie około 6 mln na świecie. Prowadzą aktywną działalność misyjną i żyją w 235 krajach. w Polsce także zarejestrowany jest związek wyznaniowy „Wiara Baha'I”, który liczy ponad 200 członków. Światową stolicą bahaizmu jest dzielnica miasta Hajfa (Izrael).

Polecamy również:

 • Judaizm - religia, historia

  Judaizm jest najstarszą monoteistyczną religią na świecie i równocześnie narodową religią Żydów. Powstał na terenach dzisiejszej Palestyny. Za jego założyciela uważa się proroka Mojżesza (hebr. Mosze). To od jego imienia judaizm bywa nazywany również religią mojżeszową lub mozaizmem. Więcej »

 • Islam - powstanie i początki religii. Prorok Mahomet - biografia i działalność

  Islam jest monoteistyczną religią o zasięgu ogólnoświatowym. Jej nazwa pochodzi od arabskiego rdzenia aslam i oznacza „pogodzenie się z wolą Bożą; poddanie się Bogu”. Niektórzy sądzą, że wywodzi się od innego arabskiego słowa – salam, czyli pokój.... Więcej »

 • Hinduizm - religia, historia, odłamy

  Hinduizm to jedna z najważniejszych, obok buddyzmu i dżinizmu, religii subkontynentu indyjskiego. Liczbę jej wyznawców szacuje się obecnie na 1 miliard osób, co stanowi 15% populacji świata. Obejmuje ona –  oprócz Indii – część Pakistanu, Sri Lankę (Cejlon), Nepal, Sikkim,... Więcej »

 • Buddyzm - co to jest, historia - Religia

  Buddyzm jest uważany jednocześnie za religię oraz za system filozoficzny. Zawiera całą gamę różnorodnych tradycji, wierzeń i praktyk. Ma zasięg ogólnoświatowy. Powstał w VI w. p.n.e. w Indiach. Więcej »

 • Konfucjanizm - zasady, filozofia, religia, liczba wyznawców

  Konfucjanizmem (chiń. rujia lub rujiao) nazywa się system filozoficzno-społeczno-etyczny, który został zapoczątkowany przez chińskiego myśliciela Kung-fu-cy (Konfucjusza), żyjącego w latach 557 – 479 p.n.e. Kontynuatorami myśli konfucjańskiej byli m.in. Mencjusz (odłam idealistyczny) i Xunzi... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43