Świadkowie Jehowy - religia, założyciel, święta. Świadkowie Jehowy a katolicy

Świadkowie Jehowy wywodzą się z ruchu Badaczy Pisma Świętego zapoczątkowanego w 2. połowie XIX w. przez Charlesa T. Russela. Po jego śmierci prezesem został w 1916 r. Joseph F. Rutherford. Wprowadził on liczne reformy i w efekcie część członków opuściła Towarzystwo, zarzucając nowemu przywódcy odejście od idei poprzednika. Ci, którzy zostali przy Rutherfordzie, stworzyli pierwszą wspólnotę Świadków Jehowy. Nazwa ta została przyjęta przez zbory drogą rezolucji  26 lipca 1931 roku.

Świadkowie Jehowy uznają się za wyznanie chrześcijańskie. Opierają swoją wiarę na własnym przekładzie Biblii (tzw. Przekład Nowego Świata); jest ona dla nich Słowem Bożym. Przyjmują kanon protestancki. Praktykują chrzest przez całkowite zanurzenie, do którego dopuszcza się jedynie osoby świadome swej decyzji. Jest on symbolem oddania się Bogu.

Świadkowie Jehowy nazywają Boga imieniem Jehowa. Uznają Chrystusa za Syna Boga Ojca, ale równocześnie uważają, że On sam nie był Bogiem. Głoszą, że Duch Święty nie jest Osobą, lecz wyłącznie mocą Boga. Tym samym odrzucają dogmat o Trójcy Świętej. Nie obchodzą Wielkanocy ani Bożego Narodzenia.

Świadkowie Jehowy odrzucają pogląd o nieśmiertelności duszy; uważają, że dusza jest istotą żywą, która w chwili śmierci przestaje istnieć. Jednocześnie głoszą, że dla zmarłych jest nadzieja zmartwychwstania. Nastąpi ono w czasie powrotu Chrystusa na ziemię. Wierzą, że będzie On panował na ziemi w czasie milenium (w tym czasie będzie miało miejsce zmartwychwstanie oraz sąd). Uważają również, że żyjemy w „czasie końca”.

Kontrowersyjny jest przestrzegany przez Świadków Jehowy zakaz przyjmowania do organizmu krwi. Odrzucają oni możliwość transfuzji nawet w przypadkach zagrożenia życia.

Według Świadków Jehowy przykazanie „nie zabijaj” zobowiązuje min. do bezwzględnego pacyfizmu, odmowy służby wojskowej oraz noszenia broni. Odmawiają także oddawania czci sztandarom i składania przysiąg.

Świadkowie Jehowy organizują się w zbory, które pogrupowane są w obwody, a te natomiast w większe jednostki –okręgi. Nie mają hierarchów, a za jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem uważają Jezusa. Uznają kapłaństwo wszystkich wierzących, którzy praktykują ewangelizację „od drzwi do drzwi”. Prowadzą także dynamiczną działalność wydawniczą m.in. wydają czasopisma Strażnica (w 181 językach; łączny nakład 39 mln egzemplarzy) i Przebudźcie się (w 82 językach; łączny nakład 8 mln egzemplarzy). Spotykają się co najmniej dwa razy w tygodniu w salach zboru, zwanych Salami Królestwa, na wykładach i studiowaniu Biblii.

Obecnie na całym świecie aktywnie działa około 8 milionów Świadków Jehowy w 239 krajach. Liczba ochrzczonych w  2012 r. wyniosła prawie 229 tys. Światową działalnością kieruje Ciało Kierownicze w Nowym Jorku.

Świadkowie Jehowy w Polsce

Świadkowie Jehowy działają na terenie Polski od 1917 r. Jako związek wyznaniowy zostali zarejestrowani przez MSWiA w 1989 r. pod nazwą „Strażnica” – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Obecnie są trzecią pod względem liczby wiernych organizacją religijną w Polsce - w naszym kraju mieszka około 130 tys. Świadków Jehowy skupionych w ponad 1800 zborach. W Polsce w 2012 r. udzielono 2420 chrztów.

Najwięcej Świadków Jehowy zamieszkuje województwo śląskie (ponad 21 tysięcy). Główna siedziba  znajduje się natomiast w Nadarzynie niedaleko Warszawy.

Świadkowie Jehowy w Polsce wydają czasopismo Strażnica w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy oraz Przebudźcie się w nakładzie 350 tysięcy.

Świadkowie Jehowy a katolicy

Świadkowie Jehowy w oczach Kościoła katolickiego nie są wyznaniem chrześcijańskim, ale sektą. Do głównych zarzutów, jakie Kościół

Polecamy również:

 • Judaizm - religia, historia

  Judaizm jest najstarszą monoteistyczną religią na świecie i równocześnie narodową religią Żydów. Powstał na terenach dzisiejszej Palestyny. Za jego założyciela uważa się proroka Mojżesza (hebr. Mosze). To od jego imienia judaizm bywa nazywany również religią mojżeszową lub mozaizmem. Więcej »

 • Islam - powstanie i początki religii. Prorok Mahomet - biografia i działalność

  Islam jest monoteistyczną religią o zasięgu ogólnoświatowym. Jej nazwa pochodzi od arabskiego rdzenia aslam i oznacza „pogodzenie się z wolą Bożą; poddanie się Bogu”. Niektórzy sądzą, że wywodzi się od innego arabskiego słowa – salam, czyli pokój.... Więcej »

 • Hinduizm - religia, historia, odłamy

  Hinduizm to jedna z najważniejszych, obok buddyzmu i dżinizmu, religii subkontynentu indyjskiego. Liczbę jej wyznawców szacuje się obecnie na 1 miliard osób, co stanowi 15% populacji świata. Obejmuje ona –  oprócz Indii – część Pakistanu, Sri Lankę (Cejlon), Nepal, Sikkim,... Więcej »

 • Buddyzm - co to jest, historia - Religia

  Buddyzm jest uważany jednocześnie za religię oraz za system filozoficzny. Zawiera całą gamę różnorodnych tradycji, wierzeń i praktyk. Ma zasięg ogólnoświatowy. Powstał w VI w. p.n.e. w Indiach. Więcej »

 • Konfucjanizm - zasady, filozofia, religia, liczba wyznawców

  Konfucjanizmem (chiń. rujia lub rujiao) nazywa się system filozoficzno-społeczno-etyczny, który został zapoczątkowany przez chińskiego myśliciela Kung-fu-cy (Konfucjusza), żyjącego w latach 557 – 479 p.n.e. Kontynuatorami myśli konfucjańskiej byli m.in. Mencjusz (odłam idealistyczny) i Xunzi... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19