Święta wojna - Dżihad - co to jest, znaczenie, cele. Dżihad a terroryzm

Słowo dżihad wywodzi się od arabskiego „dżahada”, co oznacza „wysiłek, zmaganie się z czymś, dokładanie starań”. Obecnie na Zachodzie termin ten interpretowany jest jako „święta wojna”. W obrębie samego islamu na próżno szukać jednego znaczenia, które byłoby uznawane przez wszystkich muzułmanów. Wynika to z faktu, że koncepcja dżihadu nie była jeszcze skodyfikowana za czasów Proroka.

Termin „dżihad” pojawił się w Koranie, gdzie oznaczał wszystkie działania podejmowane przez muzułmanów w celu rozpowszechniania i utrwalania islamu na danym terenie. Do owych działań należała zatem zarówno walka zbrojna, przymusowe nawracanie niewiernych, jak i pokojowe propagowanie religii muzułmańskiej.  Na tym gruncie teologowie opracowali koncepcję czterech form dżihadu, do których należą:

1) dżihad sercem – oznacza walkę wewnętrzną muzułmanina z samym sobą, swoimi słabościami i grzechem; doskonalenie siebie;

2) dżihad językiem – tzw. da’wah – pokojowe głoszenie religii muzułmańskiej;

3) dżihad rękami – to realna pomoc gminie muzułmańskiej w przypadku potrzeby;

4) dżihad mieczem –.nawracanie niewiernych i obrona islamu poprzez walkę zbrojną.

Można się spotkać również z podziałem na dżihad więk

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
XD
2019-03-05 17:21:25
Dzięki
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02