Islam a chrześcijaństwo - podobieństwa, różnice

Islam pojawił się na początku VII w. wśród arabskich plemion jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego oraz chrześcijańskiego monoteizmu. Muzułmanie uznają Torę, Psalmy Dawidowe i Ewangelie za pisma objawione przez Boga, stąd Mahomet określił Żydów i chrześcijan „ludami Księgi” (ahl al kitab). Równocześnie jednak wyznawcy islamu wierzą, że tylko Koran, czyli księga objawiona Mahometowi, jest wolny od błędów, nie przeinacza znaczenia i został co do słowa natchniony przez Boga. Pisma żydowskie i chrześcijańskie zawierają natomiast pewne pomyłki i nie przedstawiają pełni objawienia, gdyż ta znajduje się jedynie w islamie.

W tym kontekście pojawia się problem nawracania – według niektórych interpretacji Koranu oraz Sunny chrześcijan nie trzeba nawracać na islam i mogą oni spokojnie praktykować swoją wiarę. Inni zaliczają wyznawców Chrystusa do grona niewiernych, których muzułmanie mają prawo siłą zmuszać do przyjęcia swojej religii. To drugie stanowisko jest charakterystyczne dla większości ruchów fundamentalistycznych. Biorąc jednak pod uwagę, że fundamentaliści stanowią nieliczną grupę muzułmanów, to można przyjąć tezę, że przez większość wyznawców islamu chrześcijanie są postrzegani pozytywnie i spotykają się z szacunkiem oraz z życzliwym nastawieniem do swych praktyk religijnych.

Do zarzutów, jakie wyznawcy islamu stawiają przeciw chrześcijaństwu, należą m.in.: kult obrazów i świętych, spożywanie pokarmów nieczystych (wieprzowina i alkohol), odrzucenie Mahometa i nieuznanie jego roli wysłannika Bożego. Negatywnie postrzegana jest także wiara w Trójcę św., uznawana za formę ukrytego politeizmu, który w islamie uznawany jest za największe wykroczenie przeciwko Bogu.

Muzułmanie wierzą w Jezusa-proroka, który był człowiekiem, a nie synem Bożym. Jego postać otaczana jest szacunkiem, ale za najdoskonalszego z wysłanników Allaha wyznawcy islamu uznają Mahometa, założyciela swojej religii. Negują również śmierć Chrystusa na krzyżu – uważają, że Jezus nie poniósł śmierci w męczarniach, gdyż chronił go Bóg. Podobnie jak chrześcijanie wierzą w anioły i istnienie szatana (Iblisa). Maryja jest –obok Fatimy, córki Mahometa, oraz Chadidży, pierwszej żony Proroka – jedną z najbardziej szanowanych kobiet w islamie ze względu na swoje posłuszeństwo i oddanie Bogu. Islam potwierdza dziewicze poczęcie Jezusa, ale odmawia jej tytułu Matki Bożej.

Od połowy XX w. można mówić o dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim, inicjowanym przez obie strony. W jego ramach nie chodzi jednak o wymianę teologiczną ani o dogmatyczne zbliżenie. Celem tego dialogu jest raczej wzajemne poznanie się obu religii oraz ukształtowanie między ich wyznawcami relacji opartych na prawdziwym szacunku.

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 5 =
kalkos
2020-12-08 08:56:36
Bardzo potrzebne ale jest dość głupie
KK1
2020-12-08 08:55:03
Bardzo fajne ale obszerne
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23