Islam a chrześcijaństwo - podobieństwa, różnice

Islam pojawił się na początku VII w. wśród arabskich plemion jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego oraz chrześcijańskiego monoteizmu. Muzułmanie uznają Torę, Psalmy Dawidowe i Ewangelie za pisma objawione przez Boga, stąd Mahomet określił Żydów i chrześcijan „ludami Księgi” (ahl al kitab). Równocześnie jednak wyznawcy islamu wierzą, że tylko Koran, czyli księga objawiona Mahometowi, jest wolny od błędów, nie przeinacza znaczenia i został co do słowa natchniony przez Boga. Pisma żydowskie i chrześcijańskie zawierają natomiast pewne pomyłki i nie przedstawiają pełni objawienia, gdyż ta znajduje się jedynie w islamie.

W tym kontekście pojawia się problem nawracania – według niektórych interpretacji Koranu oraz Sunny chrześcijan nie trzeba nawracać na islam i mogą oni spokojnie praktykować swoją wiarę. Inni zaliczają wyznawców Chrystusa do grona niewiernych, których muzułmanie mają prawo siłą zmuszać do przyjęcia swojej religii. To drugie stanowisko jest charakterystyczne dla większości ruchów fundamentalistycznych. Biorąc jednak pod uwagę, że fundamentaliści stanowią nieliczną grupę muzułmanów, to można przyjąć tezę, że przez większość wyznawców islamu chrześcijanie są postrzegani

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
kalkos
2020-12-08 08:56:36
Bardzo potrzebne ale jest dość głupie
KK1
2020-12-08 08:55:03
Bardzo fajne ale obszerne
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02