Co to jest meczet? Świątynia Kaaba - historia

Meczetem (arab. Masdżid –  „miejsce bicia pokłonów”) nazywa się muzułmańską budowlę kultową. Składa się ona z dziedzińca z sadzawką (studnią) do rytualnych ablucji, z sali modlitw i z minaretu (wysokiej wieżyczki), z którego muezzin nawołuje pięć razy dziennie wiernych do modlitwy (przy czym minaret nie jest elementem obowiązkowym). Budowla zwykle jest pokryta kopułą.

Muzułmanie przed wejściem do meczetu zdejmują obuwie oraz dokonują rytualnego obmycia. Modlą się twarzą w kierunku Mekki, który wyznacza dekorowana nisza (mihrab). Nieodzownym elementem sali modlitw jest również minbar, czyli kazalnica. W meczecie nie ma żadnych wizerunków, ale na ścianach są wypisane wersety Koranu w języku arabskim. Sala modlitewna pozbawiona jest mebli –nie ławek ani krzeseł.

Szariat nakazuje, by kobiety i mężczyźni modlili się osobno w meczecie, dlatego w niektórych świątyniach muzułmańskich znajdują się specjalnie wydzielone miejsca dla kobiet; jeśli takiego pomieszczenia nie ma, to kobiety stoją za mężczyznami. Osoby, które wchodzą do meczetu powinny być skromnie ubrane. Modlitwa piątkowa (dżummuah) w meczecie jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn; przewodniczy jej imam.

W Polsce obecnie istnieją trzy meczety: w Kruszynianach i w Bohonikach na Podlasiu, pochodzące z XVIII i z XIX wieku, oraz w Gdańsku – zbudowany w 1990 r.  Nie mają one strzelistych minaretów; można je natomiast poznać po kopule zakończonej złoconym półksiężycem, symbolem islamu.

Meczety An-Nabawi w Medynie, Al-Haram w Mekce i Al-Aksa w Jerozolimie uchodzą w islamie za trzy najświętsze miejsca na Ziemi.

Świątynia Kaaba

Świątynia al-Kaaba jest świętym miejscem dla wszystkich muzułmanów i celem dorocznych pielgrzymek. Znajduje się w Mekkce (w Arabii Saudyjskiej). Każdy muzułmanin powinien odwiedzić sanktuarium przynajmniej raz w życiu, gdyż pielgrzymka do świątyni jest jednym z pięciu filarów islamu.

Tradycja muzułmańska głosi, że Kaabę zbudowali Abraham i Izmael (czasami wskazuje się także na Adama jako budowniczego pierwszej świątyni, która uległa jednak zniszczeniu). Historycy mają problem z określeniem, kiedy powstała al-Kaaba. Pewne jest natomiast, że pielgrzymowano do niej jeszcze w czasach przedmuzułmańskich.

Na rozkaz Mahometa zniszczono wszystkie rzeźby pogańskich bożków, jakie znajdowały się w Kaabie, i zachowano wyłącznie Czarny Kamień. Jest on dla wyznawców islamu największą świętością. Wierzą bowiem, że został przyniesiony  z nieba przez archanioła Gabriela (Dżibrila). Obok al-Kaaby znajduje się święte źródło, zwane Zamzam.

Al-Kaaba ma formę prostopadłościanu, którego narożniki – Narożnik Iraku, Narożnik Syrii, Narożnik Jemenu i Czarny Narożnik – wyznaczają strony świata. Świątynię otacza największy meczet na świecie –  Al-Masdżid al-Haram.

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24