Święta muzułmańskie - opis, kalendarz

Muzułmanie posługują się kalendarzem księżycowym, który składa się z 12 miesięcy liczących po 29 lub 30 dni. Nie pokrywa się on zatem z kalendarzem gregoriańskim (słonecznym), a muzułmańskie miesiące nie są odpowiednikami miesięcy kalendarza gregoriańskiego. Stąd przy poniżej wymienionych świętach zostały zachowane daty świąt zgodne z kalendarzem obowiązującym w islamie.

Należy również pamiętać, że wyznawcy islamu liczą czas od hidżry, czyli emigracji Proroka z Mekki do Medyny (Jasrib) w 622 r. Jest to początek ery muzułmańskiej. Przy obliczaniu roku muzułmańskiego należy jednak wziąć pod uwagę, że jest on krótszy od roku gregoriańskiego o jedenaście dni (33 lata księżycowe odpowiadają 32 słonecznym). Ponadto podobnie jak w judaizmie,  w islamie dzień nie rozpoczyna się rankiem, lecz wraz z zachodem słońca.

Do najważniejszych świąt muzułmańskich należą:

1) Początek roku (1. muharrama) – zwany jest Dniem Odpuszczenia Win. Nie jest to święto obchodzone przez wszystkich wyznawców islamu, ponieważ nie ustanowił go Mahomet (pomijają je m.in. muzułmanie w Arabii Saudyjskiej i w krajach Zatoki Perskiej). Ci muzułmanie, którzy obchodzą Dzień Odpuszczenia Win, dzielą się w tym czasie słodyczami

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
m1k0ł37
2019-09-09 17:34:42
bardzo pomaga w zadaniu-wypracowaniu
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06