Święta muzułmańskie - opis, kalendarz

Muzułmanie posługują się kalendarzem księżycowym, który składa się z 12 miesięcy liczących po 29 lub 30 dni. Nie pokrywa się on zatem z kalendarzem gregoriańskim (słonecznym), a muzułmańskie miesiące nie są odpowiednikami miesięcy kalendarza gregoriańskiego. Stąd przy poniżej wymienionych świętach zostały zachowane daty świąt zgodne z kalendarzem obowiązującym w islamie.

Należy również pamiętać, że wyznawcy islamu liczą czas od hidżry, czyli emigracji Proroka z Mekki do Medyny (Jasrib) w 622 r. Jest to początek ery muzułmańskiej. Przy obliczaniu roku muzułmańskiego należy jednak wziąć pod uwagę, że jest on krótszy od roku gregoriańskiego o jedenaście dni (33 lata księżycowe odpowiadają 32 słonecznym). Ponadto podobnie jak w judaizmie,  w islamie dzień nie rozpoczyna się rankiem, lecz wraz z zachodem słońca.

Do najważniejszych świąt muzułmańskich należą:

1) Początek roku (1. muharrama) – zwany jest Dniem Odpuszczenia Win. Nie jest to święto obchodzone przez wszystkich wyznawców islamu, ponieważ nie ustanowił go Mahomet (pomijają je m.in. muzułmanie w Arabii Saudyjskiej i w krajach Zatoki Perskiej). Ci muzułmanie, którzy obchodzą Dzień Odpuszczenia Win, dzielą się w tym czasie słodyczami i opowiadają sobie historie z życia Proroka, jego rodziny i towarzyszy. Z kolei Irańczycy początek roku świętują 21 marca, gdyż posługują się kalendarzem przedmuzułmańskim.

2) Aszura (10. muharrama) – jest to najważniejsze święto dla szyitów. Upamiętnia męczeńską śmierć trzeciego imama Al-Husajna, który w 680 r. został zamordowany przez wojska kalifa umajjadzkiego pod Karbalą. Na obchody Aszury składają się procesje i przedstawienia pasyjne (tzw. tazija). Pielgrzymi zmierzający do grobu Al-Hudajna płaczą i zawodzą, część mężczyzn biczuje się do krwi.

3) Narodziny Proroka (12. rabi al-alawwal) – święto zaczęto obchodzić około XI w. w Egipcie. Sunnici wspominają w tym dniu zarówno narodziny, jak i śmierć Proroka. W meczetach recytuje się poematy opiewające Mahometa, m.in. poemat „Al-Burda” Al-Busiriego (1213-96). Szyici obchodzą Narodziny Proroka pięć dni później – 17 rabi al-awwala.

4) Noc Wniebowstąpienia (27. radżaba) – święto upamiętniające nocną podróż Proroka z Mekki do Jerozolimy (którą odbył na legendarnym wierzchowcu Al-Buraku) oraz jego wniebowstąpienie (arab. al-miradż). Tej nocy archanioł Gabriel poprowadził Muhammada przez siedem sfer niebieskich na spotkanie z Bogiem, który nałożył wtedy na muzułmanów obowiązek odmawiania pięciu modlitw dziennie.

5) Noc Niewinności (noc z 14 na 15 szabana) – święto odpuszczenia grzechów. W ramach Nocy Niewinności muzułmanie błagają Boga o przebaczenie win i proszą o błogosławieństwo, aby następny rok mogli przeżyć bez grzechu.

6) Ramadan – jest dziewiątym miesiącem w kalendarzu muzułmańskim. Według tradycji muzułmańskiej w tym miesiącu został objawiony Mahometowi Koran. Przez 30 dni zdrowych i dorosłych wyznawców islamu od wschodu do zachodu słońca obowiązuje post: nie mogą jeść, pić, posługiwać się używkami oraz odbywać stosunków płciowych. Po zachodzie słońca wszyscy zasiadają do pierwszego posiłku. Później przez całą noc muzułmanie odwiedzają się nawzajem, świętują w domu lub w miejscach publicznych. Post stanowi symbol oczyszczenia religijnego, głębokiej duchowej dyscypliny, a także triumfu umysłu nad materią. Są z niego zwolnieni wyłącznie: niedołężni starcy, nieuleczalnie chorzy i dzieci. Podróżni, kobiety w ciąży i karmiące, chorzy i osoby w podeszłym wieku mogą odłożyć post. Ramadan kończy się świętem Id al-Fitr.

7) Noc Siły/Przeznaczenia (27. noc ramadanu) – upamiętnia objawienie pięciu pierwszych wersetów 97. sury, zatytułowanej „Przeznaczenie”. W czasie święta muzułmanie recytują Koran i dziękują Bogu za dar koranicznego objawienia.

8) Święto Przerwania Postu (od 1. szawwala) –  trwa trzy dni i jest czasem, w którym muzułmanie kierują dziękczynne modły do Boga za umożliwienie przetrwania czasu postu i przebaczenie wszystkich grzechów. W ramach obchodów wyznawcy islamu spotykają się na wspólnej modlitwie w meczecie; odwiedzają również przyjaciół i rodzinę. W dni świątecznie muzułmanie składają sobie życzenia i obdarowują się prezentami oraz spełniają obowiązek jałmużny.

9) Święto Ofiar (10-13 zu al-hidżdża) – rozpoczyna się w dzień zakończenia rytualnej pielgrzymki do Mekki i trwa cztery dni. Muzułmanie w ramach obchodów tego święta pierwszego dnia składają ofiary ze zwierząt (głównie z kóz i owiec). Rytuał sprawowany jest na pamiątkę ofiary Ibrahima (Abrahama), który chciał poświęcić Bogu swego syna Ismaela (Izaaka). Mięso ubitych zwierząt dzieli się tak, aby 1/3 oddać potrzebującym, 1/3 krewnym, a pozostałą 1/3 spożywa się na wspólnej uczcie. W tych dniach muzułmanie odwiedzają meczety, recytują Koran, rozdają między sobą prezenty oraz składają datki na pomoc potrzebującym.

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
m1k0ł37
2019-09-09 17:34:42
bardzo pomaga w zadaniu-wypracowaniu
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53