Pozytywizm a romantyzm - różnice. Geneza pozytywizmu w Polsce

Geneza pozytywizmu w Polsce

Za początkową datę polskiego pozytywizmu zwykło się uważać rok 1864, datę upadku powstania styczniowego. Kolejna klęska zrywu narodowowyzwoleńczego okazała się niezwykle silnym ciosem dla Polaków. Uderzenie to zostało dodatkowo wzmocnione przez zaborców, którzy niezwykle surowymi represjami postanowili osłabić ducha Polaków.

Wyczerpanie narodu, ucieczka lub deportacja dowódców, utrata broni i funduszów, znaczna liczba ofiar śmiertelnych – to tylko niektóre z czynników, jakie spowodowały, iż kolejne powstanie było przedsięwzięciem niemożliwym do zrealizowania, a myśl o nim niemiła społeczeństwu. Ludzie muszący żyć dalej, mając w pamięci wielką i bolesną porażkę, zaczęli uważać ideały romantyzmu za przebrzmiałe i nierealne. Nie miało już sensu szykowanie kolejnego zrywu, coraz bardziej ryzykowne w obliczu zaborczych represji stawało się organizowanie się w tajemnych stowarzyszeniach. W takim wypadku na pierwsze miejsce automatycznie wysunęły się inne potrzeby. Istniała na przykład konieczność zjednoczenia społeczeństwa, poprawy jego sytuacji materialnej (ze szczególnym uwzględnieniem warstw najbiedniejszych), podtrzymania polskiego ducha w narodzie, szerzenia

Polecamy również:

 • Aleksander Świętochowski My i wy - interpretacja. Polemika międzypokoleniowa

  Artykuł Aleksandra Świętochowskiego zatytułowany „My i wy” ukazał się w 1871 r. na łamach warszawskiego „Przeglądu Tygodniowego”. Już sam tytuł tekstu sugeruje, iż oparty jest on na różnicach między dwoma środowiskami czy nawet pokoleniami – przedstawicielami pozytywizmu (my) a... Więcej »

 • Pozytywizm warszawski - charakterystyka i przedstawiciele

  W 1864 r. ostateczną klęską zakończyło się powstanie styczniowe. Marzenia o niepodległości trzeba było więc przesunąć w przyszłość, koncentrując się na doraźnym radzeniu sobie z przyczynami porażki (brak świadomości patriotycznej niższych warstw społeczeństwa, ubóstwo itd.). Już przed zrywem na terenach... Więcej »

 • Czasopiśmiennictwo i publicystyka pozytywizmu

  W epoce pozytywizmu prasa zyskała wielkie znaczenie. Różnego rodzaju gazety i czasopisma nie tylko ułatwiały szerzenie określonych poglądów i idei (docierały one do większej liczby ludzi niż książki), lecz także umożliwiały polemikę i wymianę zdań między reprezentującymi różne punkty widzenia... Więcej »

 • Program polskich pozytywistów i hasła pozytywizmu

  Kiedy w 1864 r. doszło do upadku powstania styczniowego, jasne stało się, że następne generacje będą musiały skoncentrować się przede wszystkim na umęczonym społeczeństwie, pobudzeniu ducha narodowego, pogłębieniu świadomości patriotycznej oraz na poprawie sytuacji gospodarczej. Pozytywiści sprzeciwili się więc... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54