Czasopiśmiennictwo i publicystyka pozytywizmu

Rola publicystyki w pozytywizmie

W epoce pozytywizmu prasa zyskała wielkie znaczenie. Różnego rodzaju gazety i czasopisma nie tylko ułatwiały szerzenie określonych poglądów i idei (docierały one do większej liczby ludzi niż książki), lecz także umożliwiały polemikę i wymianę zdań między reprezentującymi różne punkty widzenia myślicielami. Czasopisma pozwalały również zaistnieć młodym autorom, którzy często pierwsze kroki literackie stawiali właśnie na ich łamach (chociażby Bolesław Prus).

Najważniejsze czasopisma pozytywistyczne

„Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” wydawany był od 1866 r. w Warszawie, a jego redaktorem był Adam Wiślicki. Głównym zadaniem pisma było podnoszenie poziomu oświaty i kultury w społeczeństwie. Podejmowano w nim różnorodną tematykę, najczęściej koncentrując się na kwestiach naukowych, ekonomicznych oraz kulturalnych. Zazwyczaj raz w miesiącu dodawano do niego tom literatury pięknej lub artykuły popularnonaukowe (głownie dotyczące zachodniej myśli pozytywistycznej). Dodatkowo trzy razy w roku można było zakupić go wraz z jedną z części Popularnej Encyklopedii Powszechnej. Ostatnie wydanie tego periodyku ukazało się w 1904 r.

Najważniejsi autorzy oraz współpracownicy: Adam Wiślicki, Aleksander Świętochowski, Piotr Chmielowski, Henryk Sienkiewicz, Julian Ochorowicz.

„Prawda. Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki” – było to czasopismo wydawane w Warszawie od 1881 r. Funkcję redaktora naczelnego pełnił Aleksander Świętochowski. Tygodnik ten propagował nowoczesne trendy myślowe (m.in. emancypację kobiet – „Sprawa kobieca” Ludwika Krzywickiego) oraz solidaryzm społeczny. W późniejszej fazie działania zwrócił się nieco ku socjalizmowi. Ostatni numer ukazał się w 1902 r.

Najważniejsi autorzy oraz współpracownicy: Aleksander Świętochowski, Ludwik Krzywicki, Adolf Warski.

„Niwa” początkowo była dwutygodnikiem, który zaczęto wydawać w 1872 r. (po 23 latach przekształciła się w tygodnik). Redaktorami głównymi tego czasopisma byli m.in.: Juliusz Schönman, Mścisław Godlewski oraz Józef Drzewiecki. W początkowej fazie na jego łamach publikowano przede wszystkim dzieła zachodnich teoretyków pozytywizmu oraz teksty pozytywistów warszawskich. Wielki nacisk kładziono na warstwę edukacyjną oraz kulturalną. Po 1882 r. profil pisma uległ zmianie – stało się bardziej konserwatywne i poświęcone bieżącym wydarzeniom na terenach Polski. Ostatni numer „Niwy” ukazał się w 1905 r.

Najważniejsi autorzy oraz współpracownicy: Piotr Chmielowski, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Julian Ochorowicz, Henryk Sienkiewicz, Teodor Tomasz Jeż.

Tygodnik Ilustrowany
Tygodnik Ilustrowany

 

„Wędrowiec” był niezwykle ciekawą pozycją, która zaczęła ukazywać się od roku 1863. Początkowo jego tematyka oscylowała głównie wokół podróży i krajoznawstwa. Pierwszym redaktorem naczelnym był Władysław Anszyc. W 1874 r. zmienił go Filip Sulimierski, który przeprofilował nieco pismo, dodając doń liczne artykuły dotyczące przyrody. Prawdziwa zmiana nastąpiła dziesięć lat później, kiedy posadę redaktora naczelnego objął Artur Gruszecki. Od tego momentu „Wędrowiec” podejmował głownie tematykę kulturalną, polityczną oraz społeczną, opowiadając się za pozytywizmem. Warto wspomnieć, iż na jego łamach publikowali Stanisław Witkiewicz i Antoni Sygietyński, którzy starali się zmienić pozytywistyczny sposób widzenia artysty (zaangażowanego w sprawy społeczne) oraz propagowali najnowsze idee (np. antyklerykalizm). Ostatni numer „Wędrowca” ukazał się w 1906 r.

Najważniejsi autorzy oraz współpracownicy: Władysław Anczyc, Filip Sulimierski, Artur Gruszecki, Antoni Sygietyński,

Polecamy również:

 • Pozytywizm a romantyzm - różnice. Geneza pozytywizmu w Polsce

  Za początkową datę polskiego pozytywizmu zwykło się uważać rok 1864, datę upadku powstania styczniowego. Kolejna klęska zrywu narodowowyzwoleńczego okazała się niezwykle silnym ciosem dla Polaków. Uderzenie to zostało dodatkowo wzmocnione przez zaborców, którzy niezwykle surowymi represjami... Więcej »

 • Aleksander Świętochowski My i wy - interpretacja. Polemika międzypokoleniowa

  Artykuł Aleksandra Świętochowskiego zatytułowany „My i wy” ukazał się w 1871 r. na łamach warszawskiego „Przeglądu Tygodniowego”. Już sam tytuł tekstu sugeruje, iż oparty jest on na różnicach między dwoma środowiskami czy nawet pokoleniami – przedstawicielami pozytywizmu (my) a... Więcej »

 • Pozytywizm warszawski - charakterystyka i przedstawiciele

  W 1864 r. ostateczną klęską zakończyło się powstanie styczniowe. Marzenia o niepodległości trzeba było więc przesunąć w przyszłość, koncentrując się na doraźnym radzeniu sobie z przyczynami porażki (brak świadomości patriotycznej niższych warstw społeczeństwa, ubóstwo itd.). Już przed zrywem na terenach... Więcej »

 • Program polskich pozytywistów i hasła pozytywizmu

  Kiedy w 1864 r. doszło do upadku powstania styczniowego, jasne stało się, że następne generacje będą musiały skoncentrować się przede wszystkim na umęczonym społeczeństwie, pobudzeniu ducha narodowego, pogłębieniu świadomości patriotycznej oraz na poprawie sytuacji gospodarczej. Pozytywiści sprzeciwili się więc... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
JustJa
2022-02-10 07:34:31
Dzięki bardzo, ale dlaczego ten tekst jest taki wąski
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52