Irracjonalizm - definicja, przedstawiciele, przykłady w romantyzmie

Nazwa i geneza

Irracjonalizm jest poglądem opozycyjnym w stosunku do racjonalizmu, a więc przeświadczenia, że świat można poznać jedynie na drodze rozumowej i nie istnieją zjawiska sprzeczne z prawami logiki. Irracjonalizm stanowi zatem manifest wiary w rzeczywistość metafizyczną oraz w możliwość jej zgłębienia na drodze intuicji. Ten prąd myślenia przejawia się w kulturze europejskiej niemal od początku jej istnienia. Już w filozofii Platona można odnaleźć aspekty irracjonalne, a następnie pojawiają się one w systemach myślenia odcinających się od materializmu, a więc np. u świętego Augustyna.

Znaczenie i funkcjonowanie w romantyzmie

Szczególne znaczenie irracjonalizm zyskał w epoce romantyzmu, której światopogląd opiera się na wartościach takich, jak uczucie, intuicja i wiara. Stanowi on założenie, że świat składa się ze sprzecznych elementów: realnych i idealnych, racjonalnych i sprzecznych z rozumem. Irracjonalizm wzbogaca zatem romantyczną wizję świata, nie zamyka jej w ciasnych schematach, ale otwiera i pogłębia perspektywę obserwacji. Dzięki temu rzeczywistość w oczach romantyków zyskuje wymiar tajemniczy, nie jest oczywista, ale staje się szyfrem, który należy rozwikłać. Zgodnie z tym systemem myślenia, znaczący może okazać się każdy element świata.

W literaturze polskiej manifestem romantycznego punktu widzenia jest ballada Adama Mickiewicza „Romantyczność”, w której padają słynne słowa wieszcza solidaryzującego się z cierpiącą po śmierci narzeczonego dziewczyną:

Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko”

Światy poetyckie romantyków zamieszkują irracjonalne zjawy, rusałki i boginki („Świtezianka”, „Rybka”), a na dnie jeziora może znajdować się zatopione miasto („Świteź”) Ponadto światopogląd irracjonalny faworyzuje stany umysłu sprzyjające poznaniu pozarozumowej prawdy, a więc np. sen, widzenie, gorączkę i szaleństwo. Osoby, które postradały zmysły są ulubionymi bohaterami romantyków, pełnią one bowiem funkcję swoistego medium objawiającego sens istnienia i natury rzeczy.

Sama romantyczna koncepcja sztuki opiera się na estetyce geniuszu, a więc wierze w istnienie poetyckiego szału. Przykładem poety-szaleńca jest Orcio z „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. Irracjonalizm jest ściśle powiązany z innymi zjawiskami światopoglądowymi romantyzmu takimi, jak mistycyzm czy mesjanizm.

Polecamy również:

 • Historyzm - definicja, cechy, znaczenie w romantyzmie

  Historyzm jest zjawiskiem o rodowodzie romantycznym. To właśnie w tej epoce pojawiła się bowiem teoretyczna refleksja nad samą historią oraz nad dziejowym uwarunkowaniem ludzkiej egzystencji. Źródłem takiego światopoglądu była oczywiście niemiecka filozofia idealistyczna, a zwłaszcza dzieła Georga Wilhelma... Więcej »

 • Indywidualizm romantyczny - definicja, przykłady, znaczenie

  Koncepcja ta opiera się na założeniu, że prawdziwie wielkie dzieło może powstać jedynie pod wpływem irracjonalnego natchnienia spływającego jedynie na wybrane, wybitne jednostki. Tym samym poeta staje się boskim medium, za pośrednictwem którego objawia się boska prawda. Więcej »

 • Ludowość romantyczna - definicja, cechy, znaczenie w romantyzmie

  Ludowość pojawiła się w literaturze po raz pierwszy w okresie romantyzmu. Zainteresowanie w tym okresie kulturą prostego gminu wynika z kilku powodów. Po pierwsze, w romantyzmie rodzi się nowoczesna koncepcja narodu, jako „wspólnoty wyobrażonej”, o istnieniu której nie decydują... Więcej »

 • Mesjanizm - definicja, cechy, znaczenie w romantyzmie

  Mesjanizm to nazwa zjawiska w literaturze romantycznej, które posiada rodowód religijny. Termin wywodzi się od słowa „mesjasz” zaczerpniętego z hebrajskiej „Biblii”, które oznacza zbawcę. Mesjanizm to zatem przekonanie o nadejściu „Bożego pomazańca”,... Więcej »

 • Mistycyzm w romantyzmie

  W epoce romantyzmu mistycyzm stał się nurtem ściśle związanym z literaturą. Można tu wymienić autorów takich, jak William Blake czy Novalis. Do polskich twórców, których dzieła zostały naznaczone doświadczeniem mistycznym należeli Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Niejednokrotnie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19