Plan Marshalla - geneza, założenia, skutki

Rok 1945 przyniósł zakończenie krwawego światowego konfliktu, jakim była II wojna światowa, jednocześnie zaś był początkiem nowego starcia pomiędzy supermocarstwami – Zimnej Wojny. Zaledwie kilka miesięcy pokoju wystarczyło, by drogi dawnych sojuszników – ZSRR i USA – rozeszły się i stanęły one na czele przeciwnych obozów. Obie strony zdawały sobie przy tym sprawę z tego, że kluczowym terenem działań i walk o wpływy będą kraje Europy.

Tzw. Plan Marshalla był dziełem głównie George'a  Marshalla, amerykańskiego polityka i sekretarza stanu. Wedle założeń owej strategii, kraje Europy Zachodniej będą kluczowe dla utrzymywania równowagi sił w konflikcie w ZSRR, stąd też należy zadbać o to, by maksymalnie szybko podniosły się ze zniszczeń wojennych. Nie było to jednak łatwe, w związku ze zrujnowaniem przez wojnę gospodarki sojuszników amerykańskich. Rozwiązaniem był system pomocy gospodarczej, zarówno w formie gotowych artykułów, jak i wieloletnich inwestycji i pożyczek.

Planem objęte zostały kraje Europy Zachodniej, łącznie z zachodnią częścią Niemiec. Początkowo swoje zainteresowanie wykazały także Polska i Czechosłowacja, niestety jednak zostały zmuszone do wycofania się z niego przez ZSRR. Z podobnych powodów Plan Marshalla nie miał zastosowania dla innych krajów Europy Wschodniej.

Dzięki trwającej w latach 1948-1952 pomocy doszło do błyskawicznego odbudowania się i wzmocnienia gospodarki krajów sojuszniczych dla USA. Dało to im o wiele lepszą, silniejszą pozycję w konfrontacji z ZSRR w kolejnych latach Zimnej Wojny. Jednocześnie zaś umocniło na trwałe strefę wpływów USA w Europie.

Polecamy również:

  • Zimna wojna - przebieg, etapy

    Za początek Zimnej Wojny, rozumianej jako starcie dwóch wielkich bloków światowych, kierowanych przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone Ameryki, uznaje się już rok 1945, kiedy to wielkie mocarstwa podzieliły pomiędzy siebie strefy wpływów na świecie. Walka o dominację nigdy nie przybrała... Więcej »

  • Zimna wojna - skutki dla świata i Polski

    Następujący bezpośrednio po końcu II wojny światowej i trwający aż do roku 1991 stan napięcia i mniej lub bardziej otwartej rywalizacji militarnej, naukowej, gospodarczej i handlowej pomiędzy supermocarstwami, znany pospolicie „Zimną Wojną”, był okresem głębokich przemian w społeczeństwie i życiu... Więcej »

  • Wyścig zbrojeń po II wojnie światowej - na czym polegał, historia

    Tuż po drugiej wojnie światowej świat został w praktyce podzielone na dwa wielkie bloki polityczne, militarne i ideologiczne. Wieloletni konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR został nazwany „Zimną Wojną”, ponieważ nigdy nie doszło do oficjalnych starć pomiędzy dwoma supermocarstwami. Nie znaczy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55