Konferencja waszyngtońska i jej postanowienia

Zwycięski udział w I wojnie światowej pozwolił USA na powrót do wielkiej polityki międzynarodowej, z której państwo to wycofało się dobrowolnie w połowie XIX wieku. Po raz pierwszy od wielu lat społeczeństwo amerykańskie było entuzjastycznie nastawione do aktywnej polityki zagranicznej i zerwania z izolacjonizmem. Mimo że zryw ten nie był zbyt długi i już w drugiej połowie lat dwudziestych widać powrót do izolacji Stanów Zjednoczonych, władze owego kraju wykorzystały ów czas do uregulowania ważnej z punktu widzenia USA kwestii zbrojeń morskich.

Stany Zjednoczone czuły się dosyć mocno zaniepokojone wzrastającymi ambicjami politycznymi Cesarstwa Japonii, jak również trwającymi zbrojeniami. Japońska flota pokazała swój kunszt w czasie wojny z Rosją w latach 1904 – 1905. Krótki, ale zwycięski udział Japończyków w I wojnie światowej jeszcze bardziej spotęgował to wrażenie. Stany Zjednoczone widziały w japońskich ambicjach zagrożenie dla swojej  polityki i stref wpływów na Pacyfiku. Dlatego też doprowadziły one do zwołania konferencji międzynarodowej, na którą, oprócz Japonii i USA, zaproszono przedstawicieli największych potęg morskich, w tym Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Do spotkania doszło pomiędzy 12.11.1921 a 6.2.1922 w Waszyngtonie.

W wyniku ustaleń zebranych delegatów doszło do podpisania kilku oddzielnych postanowień, z których najważniejsze dotyczyły zbrojeń na morzu i polityki wobec Chin. W wyniku ustaleń konferencji waszyngtońskiej doszło do znacznego ograniczenia zbrojeń na morzu. Wielkość floty poszczególnych państw została uregulowana odpowiednimi limitami. Zakazano też budowy nowych jednostek określonych typów (m.in. pancerniki). Drugim ważnym ustaleniem było wprowadzenie polityki „otwartych drzwi” w Chinach i deklaracje o pozostawieniu tego państwa jako całości, zamiast planowanego przez niektóre kraje rozbioru.

Wyniki konferencji stanowiły sukces Stanów Zjednoczonych, z kolei spotkały się z niezadowoleniem w Japonii, znacznie bowiem utrudniły możliwości oficjalnego zwiększenia sił floty i opóźniły wielkie japońskie zbrojenia. Traktaty waszyngtońskie wprawdzie opóźniły tempo budowy japońskiej floty, ale sprzeczne interesy obu mocarstw powodowały, że konflikt był prędzej czy później nieunikniony.

Polecamy również:

 • Nowe państwa po I wojnie światowej w Europie

  I wojna światowa była jednym z nielicznych konfliktów, które spowodowały całkowitą zmianę kształtu Europy. Rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania szeregu nowych państw, które jeszcze przez kilka lat prowadziły między sobą wojny o ustalenie granic... Więcej »

 • Sytuacja Niemiec po I wojnie światowej (gospodarcza, polityczna i in.)

  Pokonane w I wojnie światowej Niemcy boleśnie odczuły swoją porażkę. Państwo to, jeszcze w roku 1914 stanowiące jedno z największych mocarstw światowych, w wyniku czteroletniej wojny i ciężkich warunków pokojowych zostało zredukowane do roli kraju drugiej kategorii. Podpisany 28.06.1919 roku traktat... Więcej »

 • Wojna domowa w Rosji (1918-1922) - przyczyny, przebieg, skutki - Powstanie Związku Radzieckiego (1922)

  Przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików, do którego doszło w październiku 1917 roku zadecydowało o wycofaniu się owego państwa z wojny. Jednocześnie zaś jednak był to początek nowego, wewnętrznego konfliktu, który toczył się w latach 1918 – 1921 i objął większą część terytorium... Więcej »

 • Konferencja w Spa (1920) i jej postanowienia

  Wypracowany w wyniku konferencji paryskiej (1919) nowy ład europejski miał w założeniu ukształtować nowoczesną, wolną od wojen Europę. Założenia te przyświecały zwłaszcza przedstawicielom zwycięskich krajów Ententy, którzy chcieli teraz pełnić rolę arbitrów w różnorakich konfliktach... Więcej »

 • Traktat w Rapallo (1922) i jego postanowienia

  Układ w Rapallo jest uważany za jedno z najciekawszych i najbardziej znaczących wydarzeń sceny politycznej w latach 20. XX wieku. Był on wielkim zaskoczeniem dla światowej opinii publicznej, a w Polsce odebrano go jako potencjalne zagrożenie. Przed 1922 rokiem bowiem nikt nie spodziewał się, że dwa państwa będące... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43