Platforma wschodnioeuropejska

Podaj nazwy wzniesień i obniżeń platformy wschodnioeuropejskiej oraz napisz, czym jest ta platforma (w sensie geologicznym).

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
14.02.2021 13:04

Platforma wschodnioeuropejska (inaczej prekambryjska) jest to wielka geologiczna jednostka strukturalna (tektoniczna), zbudowana z dwóch zasadniczych pięter: dolnego (o fundamencie zbudowanym ze skał krystalicznych) oraz górnego (związanego z młodszą pokrywą osadową zalegającą na fundamencie). Dotyczy budowy geologicznej m. in. północno-wschodniej Polski (najstarszej geologicznie części kraju), aczkolwiek w kierunku wschodnim rozciąga się ona aż po Ural. Jej zachodnia granica przebiega właśnie przez Polskę (na kontakcie z platformą zachodnioeuropejską - paleozoiczną), wzdłuż tzw. strefy Teisseyre'a - Tornquista (strefa T-T).

Wyniesienia i obniżenia w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej:

  • Wyniesienie Łeby

  • Synklina perybałtycka

  • Wyniesienie mazursko-suwalskie

  • Synklina podlaska

  • Wyniesienie Sławatycz

  • Synklina nadbużańska

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: