Nowe państwa po I wojnie światowej w Europie

I wojna światowa była jednym z nielicznych konfliktów, które spowodowały całkowitą zmianę kształtu Europy. Rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania szeregu nowych państw, które jeszcze przez kilka lat prowadziły między sobą wojny o ustalenie granic i stref wpływów. Konflikty te rzutowały mocno na międzynarodową politykę zagraniczną względem Europy Wschodniej przez całe dwudziestolecie. Niektóre państwa dążyły przez ten okres do odzyskania terenów uznawanych przez nie za rdzenne (jak np. Polska względem całości Śląska, Litwa względem Wilna), inne dążyły do rewizji postanowień traktatów pokojowych, zawartych w latach 1918 - 1919 (przede wszystkim Niemcy i Węgry). Generalnie większość nowych państw była mniej lub bardziej niestabilna, a trudne wprowadzanie systemu demokratycznego kończyło się zwykle zamachem stanu i dyktaturą wojskową. Listę państw powstałych po I wojnie prezentuje tabela:

 

Państwo Powstało na byłych teryroriach...
Polska Rosji, Niemiec i Austro-Węgier
Austria Austro-Węgier
Węgry Austro-Węgier
SHS (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, później Jugosławia) Połączenia terenów Serbii, Austro-Węgier i części Bułgarii
Litwa Rosji
Łotwa Rosji
Estonia Rosji
Finlandia Rosji
ZSRR (od 1922) Rosji
Czechosłowacja Austro-Węgier

Polecamy również:

 • Sytuacja Niemiec po I wojnie światowej (gospodarcza, polityczna i in.)

  Pokonane w I wojnie światowej Niemcy boleśnie odczuły swoją porażkę. Państwo to, jeszcze w roku 1914 stanowiące jedno z największych mocarstw światowych, w wyniku czteroletniej wojny i ciężkich warunków pokojowych zostało zredukowane do roli kraju drugiej kategorii. Podpisany 28.06.1919 roku traktat... Więcej »

 • Wojna domowa w Rosji (1918-1922) - przyczyny, przebieg, skutki - Powstanie Związku Radzieckiego (1922)

  Przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików, do którego doszło w październiku 1917 roku zadecydowało o wycofaniu się owego państwa z wojny. Jednocześnie zaś jednak był to początek nowego, wewnętrznego konfliktu, który toczył się w latach 1918 – 1921 i objął większą część terytorium... Więcej »

 • Konferencja waszyngtońska i jej postanowienia

  Zwycięski udział w I wojnie światowej pozwolił USA na powrót do wielkiej polityki międzynarodowej, z której państwo to wycofało się dobrowolnie w połowie XIX wieku. Po raz pierwszy od wielu lat społeczeństwo amerykańskie było entuzjastycznie nastawione do aktywnej polityki zagranicznej i zerwania z... Więcej »

 • Konferencja w Spa (1920) i jej postanowienia

  Wypracowany w wyniku konferencji paryskiej (1919) nowy ład europejski miał w założeniu ukształtować nowoczesną, wolną od wojen Europę. Założenia te przyświecały zwłaszcza przedstawicielom zwycięskich krajów Ententy, którzy chcieli teraz pełnić rolę arbitrów w różnorakich konfliktach... Więcej »

 • Traktat w Rapallo (1922) i jego postanowienia

  Układ w Rapallo jest uważany za jedno z najciekawszych i najbardziej znaczących wydarzeń sceny politycznej w latach 20. XX wieku. Był on wielkim zaskoczeniem dla światowej opinii publicznej, a w Polsce odebrano go jako potencjalne zagrożenie. Przed 1922 rokiem bowiem nikt nie spodziewał się, że dwa państwa będące... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 3 =
Adamek str
2020-12-30 09:10:52
Jest git
ADMIN
2020-04-22 06:36:34
ktoś - Rumunia powstała przed I wojną światową, później nawet brała w niej udział - od 1916 r. po stronie ententy.
ktoś
2020-04-21 19:27:02
a Rumunia to gdzie?
Cienias z histori
2019-03-18 15:39:13
Dzięki . Cały czas korzystam z tej strony i to mi ratuje życie.
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43