Traktat w Locarno (1925) i jego postanowienia

Przegrana Niemiec w I wojnie światowej zredukowała ów kraj na kilka lat do roli podrzędnego kraju, mającego słabą pozycję międzynarodową i otoczonego powszechną niechęcią. Politycy niemieccy Republiki Weimarskiej stawiali jako naczelny cel swoich działań odbudowę znaczenia Niemiec i odzyskanie utraconych terytoriów, zdawali sobie jednak sprawę z tego, że izolacja Niemiec na arenie międzynarodowej jedynie utrudnia owe działania. Podejmowali więc oni różne kroki, mające na celu przełamanie powstałych po I wojnie barier i wprowadzenie Niemiec na szerokie wody polityki światowej. Jedną z metod używaną przez polityków było organizowanie międzynarodowych konferencji, gdzie zajmowano się drażliwymi i kontrowersyjnymi sprawami.

Jedną z najbardziej kłopotliwych spraw niemieckiej polityki wobec państw zachodnich była kwestia granic, ustanowionych na mocy Traktatu Wersalskiego. Właśnie w celu uregulowania owych palących kwestii doszło do spotkania państw zwycięskiej koalicji i Niemiec, na konferencji w Locarno w Szwajcarii, w roku 1925. Wśród delegatów warto wymienić m.in. angielskiego premiera Josepha Chamberlaina, włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego, czy niemieckiego ministra spraw zagranicznych Gustava Stresemanna. Na konferencji były obecne również delegacje innych państw europejskich, ich pozycja była jednak od początku bardzo słaba.

W wyniku ustaleń na konferencji i rozmów pomiędzy politykami doszło do ostatecznego i oficjalnego uznania przez Niemcy nowych granic na zachodzie. Niemcy zgodziły się podpisać układ, który gwarantował ich nienaruszalność. Uznano to we Francji i Wielkiej Brytanii za wielki sukces propagandowy i polityczny.

Znacznie mniej powodów do zadowolenia miały jednak kraje wschodnie, czyli Polska i Czechosłowacja. Fiaskiem zakończyła się bowiem próba stworzenia „wschodniego Locarno”. Niemcy nie zamierzały gwarantować nienaruszalności granic na wschodzie, co w szerszym znaczeniu oznaczało, że będą chciały doprowadzić do ich zmian i rewindykacji. Oczywiście, w roku 1925 Niemcy nie miały militarnych możliwości, pozwalających na dokonanie tego. Konferencja w Locarno stała się jednak ponurym ostrzeżeniem i zapowiedzią trwających całe dwudziestolecie ostrych zatargów granicznych.

Polecamy również:

 • Nowe państwa po I wojnie światowej w Europie

  I wojna światowa była jednym z nielicznych konfliktów, które spowodowały całkowitą zmianę kształtu Europy. Rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania szeregu nowych państw, które jeszcze przez kilka lat prowadziły między sobą wojny o ustalenie granic... Więcej »

 • Sytuacja Niemiec po I wojnie światowej (gospodarcza, polityczna i in.)

  Pokonane w I wojnie światowej Niemcy boleśnie odczuły swoją porażkę. Państwo to, jeszcze w roku 1914 stanowiące jedno z największych mocarstw światowych, w wyniku czteroletniej wojny i ciężkich warunków pokojowych zostało zredukowane do roli kraju drugiej kategorii. Podpisany 28.06.1919 roku traktat... Więcej »

 • Wojna domowa w Rosji (1918-1922) - przyczyny, przebieg, skutki - Powstanie Związku Radzieckiego (1922)

  Przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików, do którego doszło w październiku 1917 roku zadecydowało o wycofaniu się owego państwa z wojny. Jednocześnie zaś jednak był to początek nowego, wewnętrznego konfliktu, który toczył się w latach 1918 – 1921 i objął większą część terytorium... Więcej »

 • Konferencja waszyngtońska i jej postanowienia

  Zwycięski udział w I wojnie światowej pozwolił USA na powrót do wielkiej polityki międzynarodowej, z której państwo to wycofało się dobrowolnie w połowie XIX wieku. Po raz pierwszy od wielu lat społeczeństwo amerykańskie było entuzjastycznie nastawione do aktywnej polityki zagranicznej i zerwania z... Więcej »

 • Konferencja w Spa (1920) i jej postanowienia

  Wypracowany w wyniku konferencji paryskiej (1919) nowy ład europejski miał w założeniu ukształtować nowoczesną, wolną od wojen Europę. Założenia te przyświecały zwłaszcza przedstawicielom zwycięskich krajów Ententy, którzy chcieli teraz pełnić rolę arbitrów w różnorakich konfliktach... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43