Traktat w Rapallo (1922) i jego postanowienia

Układ w Rapallo jest uważany za jedno z najciekawszych i najbardziej znaczących wydarzeń sceny politycznej w latach 20. XX wieku. Był on wielkim zaskoczeniem dla światowej opinii publicznej, a w Polsce odebrano go jako potencjalne zagrożenie. Przed 1922 rokiem bowiem nikt nie spodziewał się, że dwa państwa będące nie tak dawno zaciekłymi wrogami mogą tak szybko zostać połączone wspólnotą interesów.

10.04.1922 roku w Genui doszło do zjazdu przedstawicieli światowych mocarstw. Głównym celem delegatów było przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami Rosji bolszewickiej. Dla wszystkich stało się już bowiem jasne, że władza sowiecka jest, wbrew nadziejom Zachodu, ugruntowana. Konferencja miała na celu zaakceptowanie RFSRR (Rosyjskiej Federacyjnej Sowieckiej Republiki Radzieckiej; Związek Radziecki został oficjalnie utworzony dopiero w grudniu tego samego roku) na światowej scenie politycznej i uzgodnienie najważniejszych umów handlowo – gospodarczych.

Niespodziewanie dla obserwatorów zagranicznych, delegacja radziecka wdała się w oddzielne, bardzo przyjazne rozmowy z delegatami niemieckimi. W tym samym okresie Niemcy, upokorzone po przegranej I wojnie światowej i obarczone wieloma kontrybucjami, również były zdegradowane do roli państwa drugiej kategorii i, podobnie jak Rosja Radziecka, szukały ewentualnych sprzymierzeńców.

Rezultatem rozmów delegacji radzieckiej i niemieckiej było podpisanie oddzielnego traktatu 16.04.1922 roku, przez delegata radzieckiego Gieorgija Cziczerina i niemieckiego, Walthera Rathenau. Oba państwa wyrzekały się wzajemnych pretensji terytorialnych, jak również wszelkich kontrybucji wojennych. Oprócz tego przywrócono normalne stosunki dyplomatyczne. Daleko ważniejsze były jednak dalsze rozszerzenia owego układu, do których doszło w przeciągu kilku miesięcy. Niemcy byli głęboko zainteresowani radzieckimi poligonami, gdzie wojsko niemieckie mogłoby ćwiczyć i testować rodzaje broni zakazane przez traktat wersalski, takie jak lotnictwo czy czołgi. Z kolei władze radzieckie były zainteresowane kupnem niemieckich technologii i pomocą niemieckich inżynierów w modernizacji kraju. Wkrótce pomiędzy Moskwą a Berlinem powstała regularna wymiana ludzi, towarów i usług, która przynosiła wielkie korzyści obydwu państwom.

Drastyczne ocieplenie stosunków niemiecko – radzieckich zostało przyjęte na świecie z zaskoczeniem i niedowierzaniem. Zwłaszcza Polacy czui się zagrożeni tak niespodziewaną zmianą frontu. Stawało się bowiem jasne, że dla Niemiec sojusz z Rosją Radziecką (wkrótce ZSRR) stanowi kolejny element gry obliczonej na odzyskanie utraconych w wyniku przegranej wojny terenów. Była to więc ponura zapowiedź dalszych działań niemieckich.

Polecamy również:

 • Nowe państwa po I wojnie światowej w Europie

  I wojna światowa była jednym z nielicznych konfliktów, które spowodowały całkowitą zmianę kształtu Europy. Rozpad trzech największych państw Europy Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania szeregu nowych państw, które jeszcze przez kilka lat prowadziły między sobą wojny o ustalenie granic... Więcej »

 • Sytuacja Niemiec po I wojnie światowej (gospodarcza, polityczna i in.)

  Pokonane w I wojnie światowej Niemcy boleśnie odczuły swoją porażkę. Państwo to, jeszcze w roku 1914 stanowiące jedno z największych mocarstw światowych, w wyniku czteroletniej wojny i ciężkich warunków pokojowych zostało zredukowane do roli kraju drugiej kategorii. Podpisany 28.06.1919 roku traktat... Więcej »

 • Wojna domowa w Rosji (1918-1922) - przyczyny, przebieg, skutki - Powstanie Związku Radzieckiego (1922)

  Przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików, do którego doszło w październiku 1917 roku zadecydowało o wycofaniu się owego państwa z wojny. Jednocześnie zaś jednak był to początek nowego, wewnętrznego konfliktu, który toczył się w latach 1918 – 1921 i objął większą część terytorium... Więcej »

 • Konferencja waszyngtońska i jej postanowienia

  Zwycięski udział w I wojnie światowej pozwolił USA na powrót do wielkiej polityki międzynarodowej, z której państwo to wycofało się dobrowolnie w połowie XIX wieku. Po raz pierwszy od wielu lat społeczeństwo amerykańskie było entuzjastycznie nastawione do aktywnej polityki zagranicznej i zerwania z... Więcej »

 • Konferencja w Spa (1920) i jej postanowienia

  Wypracowany w wyniku konferencji paryskiej (1919) nowy ład europejski miał w założeniu ukształtować nowoczesną, wolną od wojen Europę. Założenia te przyświecały zwłaszcza przedstawicielom zwycięskich krajów Ententy, którzy chcieli teraz pełnić rolę arbitrów w różnorakich konfliktach... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43