Rozpoznaj państwa

Rozpoznaj państwa na podstawie danych dotyczących ich powierzchni (przedstawionej na ryc 1.) oraz flag (przedstawionych na ryc. 2) - kompletna odpowiedź powinna zawierać nazwę rozpoznanego państwa, literę  odpowiadającą jego powierzchni (A-H) oraz numer odpowiedniej flagi (1-8).

 

Powierzchnie wybranych państw [tys. km kwadratowych]_Rozpoznaj państwa

Ryc.1 Powierzchnie wybranych państw [tys. km kwadratowych]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

 

1) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa   2) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa   3) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa   4) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa   5) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa   6) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa    7) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa    8) Flagi wybranych państw_Rozpoznaj państwa

Ryc.2 Flagi wybranych państw

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.11.2020 17:20

Odpowiedź na pytanie

A-4 - Indie

B-7 - Polska

C-3 - Grecja

D-6 - Rosja

E-2 - Egipt

F-1 - Chorwacja

G-5 - Norwegia

H-8 - Kanada

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: